1 stycznia 2023

Sprawozdanie Duszpasterskie za Rok Pański 2022

Zakończyliśmy Rok Pański 2022, który oprócz skutków pandemii Covid-19, przyniósł nam niespotykane dotąd doświadczenie bliskości wojny na Ukrainie i wszelkie tego konsekwencje, tak w wymiarze społeczno-politycznym, jak i ekonomicznym. Pomimo tych doświadczeń i tego, że był to czas trudny, związany z wieloma wyrzeczeniami i ograniczeniami, jako wspólnota parafialna przeżyliśmy go, doświadczając wielu łask i błogosławieństwa od Pana, a zarazem stając się błogosławieństwem dla innych.

Wybrane wydarzenia z życia naszej wspólnoty parafialnej

Początek 2022 roku upłynął nam w naturalnym i znanym rytmie: odbyły się odwiedziny kolędowe, które były okazją do wspólnej modlitwy, spotkań i rozmów na wiele wartościowych tematów. Odwiedziliśmy „na zaproszenie” blisko 400 rodzin z naszej parafii. Z radością przywitaliśmy w naszej wspólnocie ponad 30 nowych rodzin, dla których była to pierwsza kolęda. Spora grupa parafian uczestniczyła w „mszach kolędowych” odprawianych w styczniu w intencji mieszkańców poszczególnych ulic i rejonów naszej parafii.

Tradycyjnie odbył się w Uroczystość Objawienia Pańskiego Wieczór Kolędowy, który poprowadziła młodzież przygotowująca się do bierzmowania. W styczniu gościliśmy też chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z koncertem kolęd.

W styczniu po raz pierwszy grupa mężczyzn z naszej parafii uczestniczyła ćwiczeniach modlitewno-ascetycznych Exodus 90. W 90-dniowym programie, który trwał aż do Wielkanocy udział wzięło 11 śmiałków, z których większość dalej podejmuje się codziennej modlitwy i ascezy w różnych formach.

W dniach 11-13 lutego naszą parafię nawiedziła figura św. Michała Archanioła z Góry Gargano we Włoszech.

W ferie zimowe w lutym organizowaliśmy półkolonie, w których udział brało codziennie około 40 dzieci.

W marcu po raz pierwszy rozpoczęliśmy w naszej parafii Kurs Alpha (w 2022 roku odbyły się u nas dwie edycje tego kursu).

Pod koniec lutego przeżyliśmy Rekolekcje Wielkopostne, podczas których prowadził nas do Boga ks. Paweł Strzałkowski, z parafii Bożego Ciała w Gdańsku Morenie.

Marzec przyniósł nam tragiczne doświadczenie wciąż trwającej wojny na Ukrainie. Jako wspólnota parafialna stanęliśmy na wysokości zadania, zbierając i wysyłając na Ukrainę dwa busy pomocy humanitarnej zebranej w parafii, a także środki medyczne i chemię gospodarczą za kwotę 18 000 zł (środki zebrane przez PZC i parafię). Sami przyjęliśmy też pod swój dach wielu Ukraińców uciekających przed zagrożeniem wojennym. W naszej parafii znalazło schronienie ponad 50 osób z Ukrainy; jedna rodzina przez blisko pół roku zamieszkiwała na naszej plebanii.

W marcu tradycyjnie odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa z Leźna do Żukowa; po raz pierwszy natomiast zorganizowaliśmy „Małą EDK” dla dzieci; trasa liczyła blisko 5 km, a w modlitwie udział wzięło 70 dzieci.

08 maja przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Biskupa; tego dnia odwiedził nas ks. Arcybiskup Metropolita, który udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Z kolei 15 maja był dniem Uroczystości I Komunii w parafii.

24 maja w nagłych i trudnych dla nas do zaakceptowania okolicznościach zmarł ks. Krzysztof Gidziński, wikariusz naszej parafii. Niedługo potem, 07 lipca, po długiej chorobie odszedł do Pana ks. kanonik Jan Troeder, budowniczy i pierwszy proboszcz naszej parafii. Te dwie śmierci, tak bardzo różne, złączyły nas we wspólnej modlitwie i przeżywaniu żałoby, mocno nas doświadczając, ale też umacniając naszą wiarę i zaufanie Panu Bogu.

W wakacje tradycyjnie organizowaliśmy Rekolekcje ODB, pieszą pielgrzymkę do Sianowa, Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, a także rodzinny spływ kajakowy. Było to możliwe dzięki pomocy kapłanów, którzy w czasie tych wyjazdów otoczyli troską duszpasterską naszą wspólnotę – księży neoprezbiterów i księży pallotynów z zaprzyjaźnionej parafii w Gdańsku Wrzeszczu.

25 sierpnia 2022 do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii skierowany został ks. kan. Krzysztof Rybka, który z początkiem września podjął niestrudzoną pracę w naszej wspólnocie.

11 września przeżyliśmy parafialne Dożynki połączone z festynem z okazji zakończenia wakacji.

W dniach 4-6 listopada zorganizowaliśmy w parafii po raz pierwszy Kurs Emaus.

W dniach 18-19 listopada odbyło się Święto Młodych; odpustowi ku czci bł. Karoliny przewodził ks. bp Piotr Przyborek, a w kolejnym dniu mszę sprawował ks. Piotr Wiecki, diecezjalny duszpasterz młodzieży; oprawę muzyczną święta przygotowała Schola Adonai z Białegostoku;

03 grudnia: po raz pierwszy w ramach formacji do I Komunii Świętej przygotowaliśmy adwentowy dzień skupienia dla Rodziców dzieci.

Z rozpoczęciem Adwentu 2022 roku weszliśmy wraz z całym Kościołem w Polsce w  nowy program duszpasterski: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Z tej okazji do wielu domów, wraz z opłatkiem i planem kolęd dotarł list na Adwent i Nowy Rok Duszpasterski. Zakończyła się kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej, której bardzo dziękuję za dotychczasową pracę i pomoc. Z Nowym Rokiem powołana zostanie Nowa Rada, która dalej będzie kontynuować prace na rzecz duszpasterskiego rozwoju naszej wspólnoty.

Sakramenty i Sakramentalia

 • Parafię zamieszkuje obecnie około 3 500 osób (2000 mieszkańców Leźna i 1500 mieszkańców Czapli); blisko 830 rodzin w 700 domach: kolędę w minionym roku przyjęło 390 domów (kolęda była „na zaproszenie”);
 • Ochrzczonych zostało 42 dzieci;
 • I Komunię przyjęło: 56 dzieci;
 • Sakrament bierzmowania przyjęło: 27 osób;
 • Węzłem małżeńskim złączonych zostało 7 par (11 w 2019);
 • Odwiedzamy z posługą sakramentalną 26 chorych;
 • Odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku 22 osoby;
 • Regularnie w niedzielnej Eucharystii uczestniczy ok 950 osób;

Sprawy gospodarcze

Na inwestycje i prace budowlane zebraliśmy w 2022 roku:

 • Taca inwestycyjna (razem): 45 955 zł
 • Zbiórka przeprowadzona przez Radnych na pomnik dla ks. Kanonika Jana: 20 350 zł
 • Darowizny: 21 000 zł
 • Suma wpływów na inwestycje wyniosła: 91 305 zł.

 

Poniesione koszty inwestycyjno-budowlane:

 • Uregulowanie zaległości za rok 2021: 20 000 zł
 • Budowa pomnika na cmentarzu dla ks. kanonika Jana: 42 000 zł
 • Balustrady na cmentarzu: 3 000 zł
 • Nowe mikrofony w kościele: 2 900 zł
 • Remont mieszkania wikariuszowskiego:  5 000 zł
 • I rata za okna: 30 000 zł
 • Suma wydatków na inwestycje: 102 900 zł

Inne koszty:

 • Dofinansowanie półkolonii dla dzieci w ferie – 3 500 zł
 • Zakup opału na zimę – 40 000 zł
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych w parafii (koncerty, festyny): 12 000 zł

Te wydatki, jak również wszelkie opłaty i inne finansowe zobowiązania udało nam się pokryć z pozostałych wpływów parafii, takich jak: ofiary składane przy okazji udzielanych sakramentów, ofiary z tacy, opłatków, wypominek oraz kolędy, a także ofiar na utrzymanie cmentarza.

Mamy zabezpieczone środki finansowe na zamówione dwa okna do kościoła (kwota 60 000 zł). Nie zalegamy z żadnymi opłatami ani zobowiązaniami wobec kurii, firm, czy instytucji.

Natomiast do uregulowania na wiosnę będzie rachunek za węgiel, w kwocie ponad 40 000 zł (środki te powinniśmy zebrać podczas kolęd, a także odłożyć z tacy w miesiącach styczeń-marzec).

Plany inwestycyjne:

Biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe, w tym roku planujemy:

 • Wymianę dwóch okien (inwestycja z minionego roku, która ze względu na trudności z pozyskaniem materiałów, została odłożona w czasie); zakup i montaż kolejnego, trzeciego okna; koszt ok 47 000 zł
 • Budowa dwóch kolumbariów (nisz urnowych) na naszym cmentarzu: koszt ok. 50 000 zł.
 • Modernizacja nagłośnienia na zewnątrz kościoła: koszt ok. 4 000 zł.
 • Planowane inwestycje: koszt ok. 101 000 zł.

 

Podziękowania

Na zakończenie 2022 roku pragnę z serca podziękować Wam za piękne świadectwo wiary, jakie dajecie każdego dnia; za wielką dojrzałość i odpowiedzialność oraz zaangażowanie w życie naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję też za każdą chwilę modlitwy, zarówno w świątyni, jak i w Waszych domach, które są przecież „domowymi kościołami”. Dziękuję też za wszelkie dobro, także w tym wymiarze materialnym, które widzę, gdy opiekujecie się chorymi i potrzebującymi w parafii, a także bierzecie współodpowiedzialność za naszą świątynię. Bóg zapłać!

Bogu niech będą dzięki! 

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w Parafii

 • 6 I: odbył się Wieczór Kolędowy, który poprowadzili kandydaci do bierzmowania;
 • 17 I: rozpoczęcie Exodus 90 – ćwiczeń modlitewno-ascetycznych dla mężczyzn;
 • 23 I: występ chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z koncertem kolęd;
 • 11-13 II: nawiedzenie figury św. Michała Archanioła w Parafii;
 • 14 II: „Walentynkowy Maraton Filmowy” dla dzieci;
 • 14-18 II: Pólkolonie dla dzieci;
 • 26 II: Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci (organizowany przez ODB) i zabawa karnawałowa dla młodzieży oazowej;
 • 27 II – 02 III: Rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Paweł Strzałkowski, wikariusz z parafii Bożego Ciała w Gdańsku Morenie;
 • 08 III: Rozpoczęcie kursu pisania Ikon;
 • 09 III: po raz pierwszy rozpoczął się w parafii Kurs Alpha;
 • 11 III: przyjęcie grupy ok. 50 uchodźców przez mieszkańców naszej parafii;
 • 24 III: Mocny Wieczór Chwały w naszym kościele;
 • 25 III: podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego;
 • 26 III: Pielgrzymka parafialna i Droga Krzyżowa w Kalwarii w Wielu;
 • 31 III: wyjazd młodzieży na Arenę Młodych do Łodzi;
 • 01 IV: Ekstremalna Droga Krzyżowa;
 • 02 IV: „Mała EDK” dla dzieci;
 • 03 IV: „Pola nadziei” na Pomorzu: zbiórka ofiar na fundację hospicyjną;
 • 15-17 IV: Triduum Paschalne;
 • 29 IV – 03 V: Wyjazd małżeński na majówkę;
 • 08 V: Odpust św. Stanisława i uroczystość Bierzmowania pod przewodnictwem ks. abp. Tadeusza Wojdy, Metropolity Gdańskiego;
 • 15 V: Uroczystość I Komunii świętej w parafii
 • 24 V: śmierć ś.p. ks. Krzysztofa Gidzińskiego, wikariusza parafii;
 • 27 V: uroczystości pogrzebowe ś.p. ks. Krzysztofa Gidzińskiego;
 • 3-4 VI: wyjazd dla dzieciaków ze scholki;
 • 05 VI: rodzinny spływ kajakowy z okazji dnia dziecka;
 • 16 VI: Boże Ciało;
 • 16-18 VI: spływ kajakowy dla młodzieży;
 • 18 VI: koncert pieśni maryjnych „Śliczna jak lilia” w wykonaniu Basi Pospieszalskiej i Joachima Mencla;
 • 1-14 VII: Rekolekcje Oazowe ODB;
 • 01-04 VII: wakacyjny wyjazd LSO;
 • 07 VII: zmarł ś.p. ks. kan. Jan Troeder, budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz naszej parafii;
 • 11 VII: uroczystości pogrzebowe ś.p. ks. kan. Jana Troedera;
 • 17 VII: Piesza pielgrzymka do Sianowa;
 • 25 VII – 12 VIII: Kaszubska Piesza Pielgrzymka z Helu na Jasną Górę;
 • 12-15 VIII: Rodzinny spływ kajakowy;
 • 11 IX: Dożynki parafialne i festyn;
 • 14 IX: rozpoczęcie drugiej edycji Kursu Alpha w parafii;
 • 31 X: Bal Wszystkich Świętych dla dzieci;
 • 01 XI: poświęcenie grobowca kapłańskiego na naszym cmentarzu;
 • 4-6 XI: Kurs Emaus organizowany w naszej parafii przez wspólnotę Sykomora;
 • 12 XI: zabawa w Róży Wiatrów;
 • 18 -19 XI: odpust ku czci bł. Karoliny Kózkówny; sumie odpustowej przewodniczył bp. Piotr Przyborek; w święcie młodych udział wziął ks. Piotr Wiecki, diecezjalny duszpasterz młodzieży oraz schola Adonai z Białegostoku;
 • 19 XI: koncert dzieci z „Mocnymi w Duchu” w Łodzi, będący promocją wspólnie nagranej płyty pt. „Kolory”;
 • 27 XI: spektakl „Anatomia człowieka grzesznego” amatorskiego teatru Jutrzenka z Chwaszczyna;
 • 03 XII: adwentowy dzień skupienia dla rodziców dzieci komunijnych;
 • 04 XII: kiermasz ciast przygotowany przez KGW Leźno na rzecz Brunona Labudy;
 • 13 XII: msza święta i konferencja o zagrożeniach duchowych poprowadzona przez ks. Grzegorza Daroszewskiego, diecezjalnego egzorcystę;
 • 18 XII: świąteczny kiermasz Caritas;
 • 31 XII: parafialna zabawa sylwestrowa;
 • 31 XII: msza dziękczynna z łaski otrzymane od Pana w mijającym roku;

 

Kalendarium wydarzeń w Kościele powszechnym (za KAI)

STYCZEŃ

3, Świat. Po okresie pandemicznej przerwy pielgrzymująca figura Matki Bożej Fatimskiej ponownie wyruszyła w podróż dookoła świata, aby zanieść ludziom orędzie pokoju i zbawienia oraz wezwanie do nawrócenia. Na trasie znalazło się 14 krajów m.in.: Portugalia, Stany Zjednoczone, Francja, Nikaragua, Argentyna, Włochy, Chile, kraje Kaukazu, Hiszpania i Kolumbia.

16, Francja. Młodzież zdominowała Marsz dla Życia w Paryżu. Ulicami stolicy Francji przeszło 20 tys. uczestników 15. edycji tego dorocznego wydarzenia.

19, Świat. O gwałtownym wzroście prześladowań i dyskryminacji chrześcijan na całym świecie donosi Międzynarodowe Dzieło Chrześcijańskie „Open Doors” (Otwarte Drzwi). 360 milionów chrześcijan zostało w 2021 r. w wysokim stopniu dotkniętych uciskiem, kontrolą i przemocą z powodu swojej wiary. Jest to o 20 milionów więcej niż rok wcześniej – wylicza organizacja pomocy chrześcijanom w opublikowanym „Światowym Indeksie Prześladowań 2022”. Po raz pierwszy Afganistan, rządzony obecnie przez Talibów, został uznany za najbardziej niebezpieczny kraj dla chrześcijan. Wyprzedza on teraz Koreę Północną, która przez 20 lat była na szczycie listy.

21, USA. 50 tys. osób przeszło ulicami Waszyngtonu w największym „Marszu dla życia” w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiając jego uczestników papież Franciszek podkreślił, że „dopiero wówczas, gdy świętość osoby ludzkiej jest respektowana i jej prawa uznane, różne formy niesprawiedliwości społecznej mogą zostać przezwyciężone”. Marsz waszyngtoński odbył się już po raz 49. Ma on miejsce zawsze w rocznicę wyroku Sądu Najwyższego, który 22 stycznia 1973 roku zezwolił w tym kraju na aborcję.

20, Niemcy. Raport o nadużyciach wstrząsnął Kościołem katolickim. Ekspertyza zlecona przez Kościół wskazała m.in. na cztery przypadki niewłaściwego postępowania kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI w czasie pełnienia funkcji arcybiskupa Monachium i Fryzyngi. Oskarżenia dotyczą także kardynałów: Reinharda Marxa, Friedricha Wettera, Michaela von Faulhabera, Josepha Wendla i Juliusa Döpfnera. Raport mówi o 235 sprawcach i 497 ofiarach w okresie od 1945 do 2019 r. W odpowiedzi na zarzuty Benedykt XVI przeprosił ofiary i zaprzeczył tuszowaniu sprawy.

LUTY

2, Meksyk. Jest to najniebezpieczniejszy kraj dla kapłanów w całej Ameryce Łacińskiej. Najnowszy raport tamtejszego Kościoła poinformował o wyraźnym wzroście przemocy ze strony karteli narkotykowych. Nie tolerują one działań prowadzonych przez duszpasterzy na rzecz dawania młodzieży godnego życia i co za tym idzie wyrywania jej z rąk grup przestępczych. W raporcie pisze się o „meksykańskiej rzeźni”, w której bycie księdzem stało się „bardzo niebezpiecznym zawodem”. Podsumowując 2021 r. informuje aż o 79 bezpardonowych atakach na ludzi Kościoła, w tym na kardynała, 61 księży, diakona, 4 zakonników oraz 8 świeckich katechistów i katolickiego dziennikarza.

9, Indie. W południowym stanie Karnataka grupa radykalnych bojowników hinduistycznych zniszczyła Centrum Świętego Krzyża im. św. Antoniego. Był to kolejny przypadek ataków na mniejszości chrześcijańskie w Indiach, do których dochodziło przez cały rok 2022. Łącznie w 2021 r. dokonano w całym kraju blisko 500 aktów przemocy wobec chrześcijan.

24, Ukraina. Początek inwazji Rosji na Ukrainę. Kościół katolicki na całym świecie wezwał do modlitwy o pokój, pomoc i natychmiastowe zakończenia działań wojennych. M.in. przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) abp Gintaras Grušas wezwał: „W imię Boże, zatrzymajcie się teraz”. Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański 27 lutego wołał: „Niech broń zamilknie”, a ci, którzy prowadzą wojnę, „zapominają o człowieczeństwie”. Papież tweetował też po rosyjsku przeciwko wojnie. Kościoły lokalne apelowały o otwarte korytarze humanitarne na Ukrainie. Setki tysięcy osób zaczęły uciekać z kraju, pracownicy Caritas również zostali dotknięci atakami Rosjan. Watykan od początku wojny oferuje pomoc w dialogu ukraińsko-rosyjskim. Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin apelował: „Zakończyć wojnę i negocjować”.

28, Rosja, Ukraina. Patriarcha moskiewski Cyryl nazwał przeciwników Rosji „siłami zła”. Wezwał do modlitwy o pokój bez zwracania uwagi, że jest to rosyjska agresja. Zwierzchnik Prawosławnego Kościoła Ukrainy metropolita Epifaniusz porównał prezydenta Rosji Putina do Hitlera i ostrzegł przed rosyjską bronią jądrową.

MARZEC

2, Świat. Po apelu papieża Kościół obchodził Środę Popielcową jako dzień postu w intencji pokoju. Liczne modlitwy i znaki solidarności z Ukrainą we wszystkich diecezjach Kościoła katolickiego na świecie. Także kazania biskupów w tym dniu były pod znakiem wojny i pokoju.

6, Brazylia. Tradycyjnie od ponad 50 lat Kościół w Brazylii wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu zainaugurował Kampanię Braterstwa. Tegoroczna akcja ewangelizacyjna odbywała się pod hasłem „Braterstwo i edukacja”. Inspiracją były słowa z Księgi Przysłów: „Mów z mądrością, nauczaj z miłością” (Prz 31, 26).

6, Ukraina. Na polecenie papieża z wizytą na Ukrainę i tereny przygraniczne udali się kardynałowie kurialni: Konrad Krajewski – prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia i Michael Czerny – prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

6, Nikaragua. Rząd tego kraju postanowił cofnąć zatwierdzenie (agrément) dla abp. Waldemara Stanisława Sommertaga, nuncjusza apostolskiego w Managui od 2018 r., zobowiązując go do opuszczenia kraju natychmiast po powiadomieniu go o tym działaniu. Polak – nuncjusz musiał opuścić ten środkowoamerykański kraj przed zakończeniem swej misji z powodu silnych nacisków politycznych ze strony reżimu Daniela Ortegi i jego żony Rosario Murillo.

8, Ukraina. Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych wezwała NATO, ONZ, UE, OBWE i Radę Europy do ustanowienia strefy zakazu lotów po ciągłych bombardowaniach, także obiektów cywilnych.

15-17, Syria. W Damaszku odbyła się konferencja z udziałem ponad 250 delegatów: duchownych i świeckich, reprezentujących wszystkie Kościoły i wyznania chrześcijańskie obecne w Syrii. Było to pierwsze takie spotkanie od czasu wybuchu w tym kraju na wiosnę 2011 krwawej i przewlekłej wojny domowej. Obradowano pod hasłem “Kościół domem miłosierdzia – synodalność i koordynacja”.

17-20, Słowacja. Uroczystą liturgią sprawowaną przez przewodniczącego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) kard. Jean-Claude’a Hollericha w bratysławskiej katedrze św. Marcina zakończyły się III Europejskie Katolickie Dni Społeczne. Przez cztery dni w stolicy Słowacji około 150 przedstawicieli Kościoła oraz polityków i naukowców z całej Europy dyskutowało nad wyzwaniami społecznymi i drogami odnowy naszego kontynentu. Wojna na Ukrainie i jej konsekwencje były również wyraźnie obecne.

22, Słowacja. Członkowie Wspólnego Komitetu Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) i Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) wezwali przywódców narodów i wspólnoty międzynarodowej do zrobienie wszystkiego, co w ich mocy, by położyć kres wojnie na Ukrainie. Religijną legitymizację wojny uznali za „bluźnierstwo”.

KWIECIEŃ

2-3, Malta. Msza św. z udziałem 20 tys. wiernych we Florianie, modlitwa w Grocie i Bazylice św. Pawła w Rabacie, wizyta w narodowym sanktuarium Ta’ Pinu na wyspie Gozo, spotkanie z władzami Malty w La Valetcie i migrantami w Centrum „Laboratorium Pokoju im. Jana XXIII” w Hal Far złożyły się na wizytę papieża Franciszka na Malcie. Była to jego 36. podróż apostolska poza granice Włoch. Jej hasłem były słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Okazywali nam niespotykaną życzliwość” (Dz 28, 2). Podróż ta była naznaczona wojną na Ukrainie i nieustannym napływem uchodźców uciekających z Afryki i krajów Bliskiego Wschodu, którzy pierwsze schronienie znajdują właśnie na tej wyspie. Franciszek apelował o pokój, nadzieję i solidarność, ale też wskazał na bolączki samej Malty, jak choćby na potrzebę walki z korupcją.

17, Ziemia Święta. Po raz pierwszy od początku pandemii koronawirusa w 2020 r. pielgrzymi z zagranicy mogli świętować Wielkanoc w Jerozolimie.

25, USA. Afganistan pod rządami talibów znalazł się wśród 15 “najgorszych z najgorszych” państw, w których łamana jest wolność religijna – stwierdził raport amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej w Waszyngtonie. W pierwszej dziesiątce “krajów, budzących szczególne zaniepokojenie”, znalazły się, podobnie jak w latach poprzednich, Korea Północna i państwa islamskie, a także Chiny i Rosja.

MAJ

8-15, Ziemia Święta. We współpracy z Kościołami Ziemi Świętej i Ekumenicznym Instytutem w Tanturze, Wspólnota z Taizé prowadziła międzynarodowe spotkanie młodych ludzi. Spotkanie odbywało się nie tylko w Jerozolimie, ale także w Betlejem i sąsiednich miastach oraz w Galilei, Nazarecie i na Górze Tabor. Obecny był brat Alois i dziesięciu braci ze Wspólnoty.

10, Brazylia. Stowarzyszenie Przyjaciół Chrystusa z Encantado (AACE), miejscowości położonej w stanie Rio Grande do Sul na południu Brazylii, zakończyło budowę ponad 43-metrowej wysokości pomnika Jezusa. Jest to największy posąg na świecie przedstawiający postać Chrystusa.

22, Francja. W Lyonie odbyła się beatyfikacja Pauline Jaricot (1799-1862). Uroczystościom z udziałem 12 000 wiernych przewodniczył kard. Luis Antonio Tagle, ówczesny prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

18-22. Ukraina. Watykański sekretarz ds. stosunków z państwami abp Paul Richard Gallagher przebywał z trzydniową wizytą, podczas której odwiedził Lwów, Kijów oraz miejsca szczególnie dotknięte atakami wojsk rosyjskich. Spotkał się m.in. ze zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp. Światosławem Szewczukiem i abp. Stanisławem Gądeckim – przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. „Papież może nadal odgrywać bardzo ważną rolę w tym konflikcie i jego rozwiązaniu. Jest na to przestrzeń. Należy też uważać, aby nie rozpocząć nowego wyścigu zbrojeń w Europie i na świecie” – powiedział abp Gallagher po powrocie.

21-26 Ziemia Święta. Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, odbyło się 22. międzynarodowe spotkanie biskupów w Ziemi Świętej. Uczestniczyło w nim dziewięciu biskupów reprezentujących episkopaty Niemiec, Anglii i Walii, Irlandii, Szkocji, Hiszpanii oraz Skandynawii. Przebiegało ono pod hasłem: „Jerozolima – centrum duszy. Matka, która nas uczy i pomaga wzrastać”.

CZERWIEC

6, Nigeria. Emerytowany arcybiskup Abudży kard. John Onaiyekan, po islamskim ataku terrorystycznym w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w którym zginęło około 100 osób, powiedział: „W Nigerii nie ma wojny religijnej, ale państwo zaniedbuje ochronę ludności”.

13, Mjanma. Biskupi katoliccy w tym ogarniętym konfliktem kraju wezwali do zaprzestania ataków na ludzi i miejsca kultu. „Godność człowieka i prawo do życia nigdy nie mogą być narażone na szwank. Stanowczo domagamy się poszanowania życia, świętości sanktuariów, miejsc kultu, szpitali i szkół” – napisali w oświadczeniu biskupi Mjanmy. W wyniku nalotów i ostrzałów artyleryjskich zniszczono dziesiątki kościołów chrześcijańskich w stanach Kaja i Czin. Dziesiątki tysięcy ludzi uciekły przed przemocą stosowaną przez armię. Od zamachu stanu 1 lutego 2021 r. oddziały junty zabiły około 1900 osób, w tym ponad 100 dzieci, a ponad 14 000 zostało uwięzionych.

22-26, Włochy. Pod hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości” w Rzymie odbyło się z udziałem ponad 2 tys. delegatów X Światowe Spotkanie Rodzin. Miało ono niespotykaną dotąd formułę, charakteryzującą się „wymiarem wieloośrodkowym i powszechnym”. Choć głównym miejscem spotkania był Rzym, to w tym samym czasie niektóre diecezje włoskie starały się zorganizować lokalne spotkania dla swoich rodzin i wspólnot. Wśród uczestników była 100-osobowa grupa Polaków i Polonii. Patronami całego spotkania byli bł. Ludwik i Maria Beltrame Quattrocchi.

LIPIEC

5, Czechy. Rosja prowadzi „zbrodniczą wojnę nie tylko przeciwko wolnej Ukrainie, ale przeciwko całemu cywilizowanemu światu” – powiedział kardynał Michael Czerny, prefekt Dykasterii Integralnego Rozwoju Człowieka podczas Mszy św., której przewodniczył w czeskim Welehradzie dla uczestników narodowej pielgrzymki Czechów. Miejsce to jest ściśle związane z działalnością świętych Cyryla i Metodego, którzy w IX w. przyczynili się znacznie do chrystianizacji tej części Europy.

3 -8, Demokratyczna Republika Kongo, Sudan Południowy. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin w imieniu papieża odwiedził Kinszasę i Dżubę. W stolicy DRK odprawił Mszę św. na esplanadzie parlamentu. Około 100 tys. osób przybyło, by powitać kardynała śpiewami i tańcami. W Sudanie gość z Watykanu m.in. odwiedził obóz Bentiu, gdzie żyją w trudnych warunkach przesiedleńcy. Odprawił dla nich Mszę św. Na zakończenie wizyty wyraził nadzieję, że podczas kolejnych wyborów w 2023 roku w Sudanie Południowym uda się przypieczętować „pokój i pojednanie”.

12-14, Kolumbia. Na nadzwyczajnym zebraniu ogólnym zebrała się Latynoamerykańska Rada Biskupia (CELAM) w nowej siedzibie Rady w północnej części stolicy Kolumbii – Bogoty. Głównym tematem obrad były „proces synodalny” i ocena drogi duszpasterskiej Kościoła w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach po zgromadzeniu CELAM w listopadzie ubiegłego roku w sanktuarium maryjnym w Guadalupe w Mieście Meksyk.

20, Czechy. W Brnie na czeskich Morawach obchodzono 200. rocznicę urodzin przyrodnika i zakonnika ojca Gregora Mendla OSA (1822-84). Prekursor genetyki był opatem zakonu augustianów w tym mieście.

24-29. Kanada. Spotkania z największym skupiskiem rdzennej ludności, a zarazem miejsca, w którym było najwięcej szkół rezydencjalnych, z Pierwszymi Narodami, Metysów i Inuitów w Maskwacis, z rdzennymi mieszkańcami w kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezusowego, Msza św. na stadionie Commonwealth w Edmonton, tradycyjna pielgrzymka nad Jezioro św. Anny, Msza św. w narodowym sanktuarium św. Anny w Sainte Anne de Beaupré, Nieszpory z udziałem duchowieństwa w katedrze Notre-Dame, spotkanie z delegacją rdzennych mieszkańców z prowincji Quebec i władzami Kanady w Quebecu oraz spotkanie z Inuitami w Iqaluit w Arktyce złożyły się na wizytę papieża w Kanadzie. Hasłem jego 37. podróży apostolskiej były słowa: „Kroczyć razem”. Była to, jak sam ją nazwał, „pielgrzymka pokutna”, podczas której przeprosił za udział Kościoła katolickiego w systemie szkół rezydencjalnych (szkół z internatem) dla dzieci wywodzących się z Pierwszych Narodów, Metysów i Inuitów, w których dokonywano kulturowej asymilacji uczniów i co w przeszłości poważnie zaszkodziło na różne sposoby wspólnotom rodzimym. Franciszek wyraził smutek i solidarność z powodu doznanych przez nie krzywd, co ma się przyczynić do podjętego już procesu uzdrowienia i pojednania.

SIERPIEŃ

8, Słowacja. Zmarł 98-letni słowacki kardynał Jozef Tomko, emerytowany prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Był bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II. W chwili śmierci był najstarszym członkiem Kolegium Kardynalskiego.

13, Egipt. Tragiczny pożar w kościele koptyjskim w dzielnicy Imbaba w Gizie, leżącej na zachodnim brzegu Nilu, naprzeciwko Kairu. W jego wyniku 41 osób zginęło, wśród nich 10 dzieci a 55 zostało rannych. Telegram kondolencyjny przesłał papież Franciszek.

21, Świat. Swobodne wyznawanie religii jest obecnie ograniczone lub całkiem niemożliwe w wielu regionach świata – przypomniało papieskie dzieło „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” (PKWP) w związku z przypadającym 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Przemocy na Tle Religijnym i Światopoglądowym. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja chrześcijan w krajach afrykańskiego Sahelu. W Mali, Nigrze, Nigerii i Burkina Faso praktycznie żyją oni w gettach lub praktykują swoją wiarę w ukryciu. Również w Ameryce Łacińskiej coraz częściej dochodzi do ataków antyreligijnych. Za szczególnie złą raport uważa sytuację w Nikaragui, gdzie w ciągu ostatnich czterech lat Kościół katolicki doświadczył ponad 190 ataków i brutalnych napaści.

19, Nikaragua. Władze aresztowały i osadziły w areszcie domowym w stolicy kraju – Managui bp. Rolando José Álvareza, ordynariusza diecezji Matagalpa. Lewicowy reżim Daniela Ortegi oskarża go o „spisek przeciwko narodowi, a także o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, które szkodzą bezpieczeństwu kraju”. Wraz z nim aresztowano czterech księży: Ramiro Reynaldo Tijerino Cháveza, rektora Uniwersytetu Jana Pawła II; José Luisa Díaza Cruza i Sadiela Antonio Eugarrios Cano, wikariuszy katedry św. Piotra w Matagalpie, oraz Raúa Antonio Vega Gonzáleza. Episkopaty państw Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii wyraziły solidarność z Kościołem w Nikaragui. Wyrażając zaniepokojenie falą represji, arbitralnych aresztowań i zamykania katolickich mediów oraz dzieł charytatywnych w tym kraju przypomniały, że wolność religijna jest w Nikaragui deptana przez dyktaturę Ortegi.

31.08- 8.09, Niemcy. Pod hasłem „Miłość Chrystusa porusza świat ku pojednaniu i jedności” w Karlsruhe – po raz pierwszy w Niemczech – obradowało XI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów (ŚRK). Wzięło w nim udział 800 delegatów z 350 Kościołów członkowskich ŚRK i kilkuset współpracowników, ekspertów, gości oraz przedstawicieli mediów z ponad 100 państw. W sumie zgromadziło się ok. 4 tys. chrześcijan. ŚRK bez ogródek potępiła rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. „Nielegalna” i „nieuzasadniona” wojna musi się natychmiast zakończyć, a wojska rosyjskie muszą się wycofać – napisano w rezolucji przyjętej na zakończenie obrad. Wezwano państwa europejskie do powstrzymania „rosnącej militaryzacji, konfrontacji i dostaw broni” oraz do inwestowania w inicjatywy cywilne i na rzecz pokoju. Wyrażono ubolewanie nad cierpieniem, śmiercią i wysiedleniem ludności cywilnej. Wymieniono też globalne skutki konfrontacji z Rosją, w tym np. wzrost cen żywności, który szczególnie mocno uderza w biedne społeczeństwa. ŚRK powstała w sierpniu 1948 roku w Amsterdamie, a swoją siedzibę ma w Genewie.

WRZESIEŃ

5, Indie. W 25. rocznicę śmierci Matki Teresy z Kalkuty (1910-97) w Indiach na różne sposoby uczczono pamięć laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, od 2016 roku czczonej w Kościele katolickim jako święta. W Kalkucie, gdzie znajduje się dom macierzysty założonego przez nią Zgromadzenia Misjonarek Miłości i jej grób, ale także w całych Indiach, odbyły się liturgie i nabożeństwa, podczas których wspominano osobę i przykład Matki Teresy.

7, Mozambik. W centrum Chipene terroryści islamscy napadli na misję prowadzoną przez misjonarzy z Włoch, zabili zakonnicę ze zgromadzenia kombonianek i spalili wszystkie obiekty.

7, Pakistan. Katastrofa powodzi w wyniku padających przez wiele miesięcy ulewnych deszczy – największych od 30 lat. 90 proc. obszarów katolickich diecezji zostało zalanych. Biskup stołecznej diecezji Islamabad-Rawalpindi i przewodniczący episkopatu Pakistanu, Joseph Arshad zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o pomoc.

8-10, Niemcy. We Frankfurcie nad Menem obradowało Zgromadzenie Plenarne Drogi Synodalnej w Niemczech z udziałem 200 delegatów. Biskupi, księża i katolicy świeccy wyrazili potrzebę zasadniczych reform w Kościele, m.in. nowego myślenia w sprawie moralności seksualnej, święceń kapłańskich dla kobiet. Niektóre propozycje „drogi synodalnej” zmierzają ku otwartej konfrontacji z Urzędem Nauczycielskim Kościoła.

13-15, Kazachstan. Przemówienia i spotkania podczas VII Kongresu Zwierzchników Światowych i Tradycyjnych Religii w Pałacu Niepodległości w Nur-Sultanie, na który przybyło sto delegacji z 50 państw świata, spotkania z prezydentem, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w Kazachskiej Filharmonii Narodowej, Msza św. na placu Expo z udziałem 10 tys. katolików, w tym także z krajów Azji Środkowej, spotkanie z biskupami, kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami i pracownikami duszpasterskimi w katedrze Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz 19 członkami Towarzystwa Jezusowego w nuncjaturze apostolskiej złożyły się na wizytę apostolską papieża Franciszka w Kazachstanie. Jej hasłem były słowa: „Posłańcy pokoju i jedności”. Była to 38. podróż zagraniczna papieża Bergoglio. Jak sam podkreślił, przybył do tego kraju jako pielgrzym pokoju, poszukujący dialogu i jedności. W swoich wystąpieniach odniósł się do wojny, jaką Rosja prowadzi z Ukrainą. Wielokrotnie odnosił się do roli religii w budowaniu pokoju i autentycznego braterstwa. Przestrzegał przed wszelkimi formami religijnego fundamentalizmu i usprawiedliwiania przemocy. Przypomniał, że wolność religijna nie ogranicza się jedynie do swobody kultu, lecz obejmuje także dawanie publicznego świadectwa o swoich przekonaniach. Przestrzegł przed usuwaniem religii do sfery prywatnej. Ojciec Święty zachęcił do budowania przyszłości, pamiętając o transcendencji i braterstwie, oddając cześć Bogu i akceptując bliźniego.

14, Europa. Odbył się Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie zorganizowany z inicjatywy Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego hasło brzmiało: „Na kolanach przed Eucharystią wołając o pokój”.

19, Wielka Brytania. W Opactwie Westminsterskim w Londynie odbyło się nabożeństwo pogrzebowe królowej Elżbiety II. Kazanie wygłosił anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby. Modlitwy przy trumnie królowej wypowiedzieli przedstawiciele najliczniejszych wyznań w Wielkiej Brytanii, w tym kard. Vincent Nichols – katolicki arcybiskup Westminsteru. „Niezłomnemu świadectwu wiary w Jezusa Chrystusa” zmarłej 8 września królowej oddał hołd papież Franciszek.

22-24, Włochy. W Asyżu z udziałem ok. 1000 młodych ludzi ze świata ekonomii, biznesu i badań naukowych ze 120 krajów odbyła się konferencja inicjatywy „Ekonomia Franciszka” – „The Economy of Francis” (EoF), którą papież zainspirował w 2019 r. Na zakończenie obrad Franciszek wraz z uczestnikami spotkania podpisał pakt na rzecz nowej wizji gospodarki opartej na Ewangelii. Młodzi zobowiązali się do zaangażowania w budowę ekonomii pokoju, troszczącej się o Stworzenie i ludzi.

25, Włochy. Franciszek przewodniczył Mszy św. na zakończenie 27. Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Materze. „Bądźmy Kościołem eucharystycznym, który w centrum stawia Jezusa” – zachęcił Ojciec Święty. Zaapelował też „o siłę woli dla przywódców państw do natychmiastowego znalezienia skutecznych inicjatyw, które doprowadzą do zakończenia wojny w Ukrainie. W Kongresie uczestniczyło 180 delegacji diecezjalnych i ponad 100 biskupów.

28, Rosja. Wojna nie rozwiązuje problemów między narodami – napisali biskupi katoliccy Federacji Rosyjskiej w apelu po ogłoszeniu „częściowej mobilizacji”. Wskazali w nim, że „ostra konfrontacja na Ukrainie przerodziła się w konflikt zbrojny na wielką skalę, który już spowodował tysiące ofiar, podważył zaufanie i jedność między państwami i narodami oraz zagraża istnieniu całego świata”.

PAŹDZIERNIK

7, Włochy. Nagrodę Ratzingera 2022 otrzymali: francuski jezuita Michel Fedou i amerykański prawnik Joseph Halevi Horowitz Weiler.

11, Świat. Sześćdziesiąt lat temu, 11 października 1962 roku, rozpoczął się Sobór Watykański II. Ten dwudziesty pierwszy w historii sobór powszechny obradował w latach 1962-65. Ogłosił 16 dokumentów, reformujących niemal całość życia Kościoła: cztery konstytucje (trzy dogmatyczne, jedną duszpasterską), dziewięć dekretów i trzy deklaracje.

9, Egipt. „Oby to spotkanie przyniosło konkretne i długofalowe rozwiązania mające na uwadze młode pokolenia, zanim będzie dla nich za późno” – powiedział watykański sekretarz stanu podczas światowego szczytu klimatycznego COP27 w Szarm el-Szejk w Egipcie. Kard. Pietro Parolin wystąpił na zgromadzeniu w imieniu Ojca Świętego, wzywając do znalezienia integralnych sposobów odpowiedzi na globalny kryzys ekologiczny i społeczno-gospodarczy.

18, Meksyk. Ponad milion osób uczestniczyło w weekend w całym kraju w marszach „na rzecz kobiet, ochrony życia ludzkiego oraz pokoju”. Na centralny marsz w stolicy – Mieście Meksyku przybyło ponad 200 tys. osób. Duże demonstracje w obronie życia odbyły się także w 57 innych miastach.

22, Australia. W miasteczku Gosford we wschodniej części kraju powstało pierwsze sanktuarium św. Jana Pawła II na tym kontynencie. Przechowuje cząstkę krwi i kilka włosów świętego. Uroczyste wniesienie relikwii odbyło się we wspomnienie papieża-Polaka.

12-26, Tajlandia. W Bangkoku obradowała Konferencja Generalna Biskupów Azji. Było to największe, jak dotychczas, zgromadzenie biskupów tej części świata. Jego owocem było przesłanie do narodów kontynentu i dokument końcowy, który stanie się rodzajem duszpasterskiego planu dla całego miejscowego Kościoła. Arcybiskup Rangunu w Mjanmie kard. Charles Bo, będący również przewodniczącym Federacji Konferencji Biskupich Azji (FABC), określił zakończone wydarzenie mianem celebracji obecności Ducha Świętego w ciągu ostatnich 50 lat istnienia tej organizacji. Zaznaczył, że wspólnoty azjatyckie mogą wnieść do skarbca Kościoła powszechnego swoje specyficzne wartości, czyli rodzinę, duchowość, szacunek dla starszych i rodziców, wyczucie wartości pokoju, znaczenie medytacji i świętości.

27, Świat, Watykan. Ogłoszeniem w Watykanie dokumentu roboczego na etap kontynentalny zakończyła się faza lokalna XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Dokument opracowano na podstawie syntez, które napłynęły do Watykanu ze 112 episkopatów, z wszystkich Kościołów wschodnich, dykasterii Kurii Rzymskiej, zgromadzeń zakonnych oraz ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Choć tematem synodu miała być synodalność, to jednak zakres tematów, którymi zajmowano się na szczeblu lokalnym, jest o wiele szerszy. Autorzy dokumentu podzielili je na pięć grup tematycznych: słuchanie, które staje się przyjęciem; bracia i siostry dla misji; jedność, udział i współodpowiedzialność; synodalność nabierająca kształtów oraz życie synodalne i liturgia. Synod ma charakter wyjątkowy i niespotykaną dotąd metodologię pracy. Po raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną. Teraz Synod znajduje się w fazie kontynentalnej.

LISTOPAD

3-6, Bahrajn. Msza św. z udziałem 30 tys. katolików z Półwyspu Arabskiego na stadionie narodowym, spotkanie z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego oraz korpusu dyplomatycznego, udział w zakończeniu Bahrajńskiego Forum dla Dialogu pod hasłem „Wschód i Zachód na rzecz ludzkiego współistnienia” i w ekumenicznej modlitwie o pokój, spotkania: z Muzułmańską Radą Starszych, młodzieżą w szkole Najświętszego Serca Jezusowego w Awali oraz biskupami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami, pracownikami duszpasterskimi w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Manamie złożyły się na czterodniową wizytę apostolską Franciszka w Królestwie Bahrajnu. Jej mottem były słowa: „Pokój na ziemi ludziom dobrej woli”, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Łukasza. Była to 39. podróż zagraniczna papieża Bergoglio. Na zakończenie Bahrajńskiego Forum Dialogu papież zauważył, że obecnie niestety, Wschód i Zachód coraz bardziej przypominają dwa przeciwstawne morza. Podkreślił, że „w ogrodzie ludzkości, zamiast troszczyć się o całość, igra się z ogniem, z pociskami i bombami, z bronią, które powodują płacz i śmierć, pokrywając wspólny dom popiołem i nienawiścią”. W czasie wizyty wiele miejsca poświęcono dialogowi z islamem i ekumenizmowi w kontekście pokoju. Nie zapomniano też o wojnie Rosji z Ukrainą. Papież zaapelował, aby „nie zapominać o modlitwie za udręczoną Ukrainę, żeby ta wojna się skończyła”.

7- 15. Włochy. Z tygodniową wizytą w Rzymie przebywał arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk. Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się m.in. z Franciszkiem, papieżem-seniorem Benedyktem XVI, w bazylice św. Piotra otworzył Rok św. Jozafata Kuncewicza z okazji 400. rocznicy jego męczeńskiej śmierci, spotkał się z ukraińską wspólnotą mieszkającą w Rzymie i we Włoszech oraz rozmawiał z ambasadorami akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej.

8, Nigeria. W Nigerii porwano kolejnego księdza, tym razem w mieście Kachialga w środkowej części kraju. Był to 23. porwany w tym roku nigeryjski duchowny. Ks. Abraham Kunat był proboszczem parafii św. Bernarda w Idon Gida.

11-15, Brazylia. Msza pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Antônia dos Santos Marto otworzyła XVIII Krajowy Kongres Eucharystyczny w Brazylii pod hasłem „Chleb na każdym stole”, nawiązujące do zdania z Dziejów Apostolskich: „Z radością łamali chleb, a potrzebujących nie było wśród nich” (Dz 2,46). Hasło zgromadzenia, którego gospodarzem była archidiecezja Olinda i Recife, miało na celu sprowokowanie władz tego kraju na wszystkich jego szczeblach, jak też wiernych i społeczeństwo, do sprawiedliwego dzielenia się własnym bogactwem oraz zasobami tej ziemi, aby zmniejszyć ponad 40-milionową rzeszę ubogich.

19-20, Włochy. Wizyta Franciszka w prowincji Asti w Piemoncie. Cały pierwszy dzień pobytu zarezerwował dla swojej rodziny, a szczególnie dla kuzynki, 90-letniej Carli Rabezzany, mieszkającej w Portacomaro. 20 listopada papież odprawił Mszę św. w katedrze w Asti, podczas której, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zachęcił „do spojrzenia na samych siebie, by pójść drogami zaufania i wstawiennictwa, by stać się sługami, by królować wraz z Jezusem”.

17-23. Świat. W wielu krajach świata odbywał się tzw. „czerwony tydzień”. Fasady niektórych kościołów na całym świecie były oświetlone na czerwono, aby zwrócić uwagę na cierpienia chrześcijan. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wydało raport o sytuacji wyznawców Chrystusa na świecie pt. „Prześladowani i zapomniani?”. Wynika z niego, iż w latach 2020-22, w 75 proc. przypadków w 24 przebadanych krajach ucisk lub prześladowanie chrześcijan się pogłębiły.

20, Katar. Jedyny czynny kościół katolicki był otwarty dla kibiców mistrzostw świata w piłce nożnej, jakie odbyły się w dniach 20 listopada-18 grudnia. Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Dosze mieści ponad 2 tys. wiernych. Jest to największa świątynia katolicka w krajach Zatoki Perskiej. Była otwarta przez cały czas trwania mundialu, aby kibice mogli tam przychodzić na modlitwę.

25, Hongkong. Grzywna w wysokości około 490 euro to wyrok, jaki wydał sąd w Hongkongu na kardynała Josepha Zena, uznanego winnym niezarejestrowania rozwiązanego funduszu na rzecz protestujących przeciwko brakom demokracji w tym specjalnym regionie administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej. 90-letni purpurat i czterej inni działacze demokratyczni byli sądzeni pod zarzutem niezarejestrowania nieistniejącego już funduszu pomocy humanitarnej „612 Humanitarian”. Fundusz zapewniał pomoc finansową, prawną i psychologiczną osobom aresztowanym podczas protestów demokratycznych w 2019 roku.

GRUDZIEŃ

4-6, Ukraina. Wizyta Naczelnego Rycerza Rycerzy Kolumba Patricka E. Kelly’ego w Lwowie. Przekazał on osobiście sprzęt medyczny, środki higieniczne oraz zapasy produktów do długoterminowego przechowywania, zakupionych ze środków darczyńców z całego świata podczas zbiórek organizowanych przez Rady Rycerzy Kolumba w swoich krajach. Rycerze są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn.

11, Europa. W minionym roku we Francji dochodziło do największej liczby zbrodni nienawiści przeciw wyznawcom Chrystusa – następne kraje w kolejności są Niemcy, Włochy i Polska. Ogólnie na Starym Kontynencie wzrasta liczba takich przypadków. Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie z siedzibą w Wiedniu ogłosiło specjalny raport za rok 2021, mówiący o 519 dokonanych faktycznych zbrodniach nienawiści przeciw tej religii. Najdrastyczniejsze pozostają przypadki fizycznej napaści z powodu bycia wyznawcą Chrystusa. W tekście odnotowano ich 14. Ponadto doszło do 4 zarejestrowanych zabójstw ze względu na wiarę.

17-27, Ukraina. Papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski wysłany przez papieża Franciszka przebywał na Ukrainie. Odwiedził Lwów, Kijów i Fastów przekazując m. in. agregaty prądotwórcze i odzież termiczną.

28.12. – 1.01.2023 Niemcy. Ukraina. W Rostocku, w północnych Niemczech, odbyło się 45. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane tradycyjnie na przełomie roku przez ekumeniczną wspólnotę Taizé. Było to pierwsze od dwóch lat spotkanie po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa. Równolegle odbywało się Spotkanie Młodych we Lwowie.

31.12. Świat. Cały świat oddał hołd papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI, który zmarł o godz. 9.34 w klasztorze „Mater ecclesiae” w Watykanie.

ks. Robert

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
152 0.095346927642822