Duszpasterze - obecnie pracujący

 • +48 696 417 236

  x.robert.jahns@gmail.com

  Ks. Robert Jahns

  proboszcz - od 29 listopada 2015 r.

  Ks. Robert pochodzi z Rumi, gdzie mieszkają jego rodzice. Ma rok młodszą siostrę, Joannę. Urodził się 27 stycznia 1984 r. w Wejherowie.
  W Rumi ukończył SP nr 9 i I LO im. Książąt Pomorskich. Maturę zdawał z polskiego, historii i j. angielskiego. W latach 2003 - 2009 studiował w Gdańskim Seminarium Duchownym. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 2009 r. z rąk J.E. Ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia.
  W latach 2009 - 2013 pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Łęgowie, a w latach 2013-2015 jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gdańsku. Od 29 listopada 2015 roku jest proboszczem naszej wspólnoty.
  Ksiądz Robert działa w diecezjalnym duszpasterstwie młodzieży, był członkiem komitetu organizacyjnego ŚDM w archidiecezji gdańskiej i opiekuje się stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w naszej archidiecezji. Jest także kierownikiem Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymki z Helu na Jasną Górę, a od 2019 roku moderatorem diecezjalnym Diakonii Wyzwolenia.
  Ksiądz proboszcz interesuje się muzyką, a wolny czas spędza aktywnie: na rowerze, w kajaku lub przemierzając górskie szlaki.

  Oaza Młodzieżowa
  Oaza Dzieci Bożych
  Kręgi Domowego Kościoła (2)
  Exodus 90
  Scholka "Kwiatki Karoliny"
  Zespół "Misja niebo"
  Przygotowanie do I Komunii: "Baranki"
  Przygotowanie do Bierzmowania

  Data ur.: 27 stycznia 1984 r.

  Data święceń: 13 czerwca 2009 r.

  Imieniny: 17 kwietnia

  Parafia rodzinna: Św. Jana z Kęt w Rumi Janowie

  Poprzednie placówki


  2013-2015
  Parafia Chrystusa Króla w Gdańsku
  2009-2013
  Parafia św. Mikołaja w Łęgowie

 • +48 888 550 150

  kgnich@gmail.com

  ks. Krzysztof Gnich

  pomoc duszpasterska - od 1 lipca 2023 r.

  Ks. Krzysztof Gnich jest najstarszym z pięciu synów Mieczysława i Brygidy z d. Zaborowskiej. Urodził się 25 listopada 1962 r. w Gdańsku. Ochrzczony 25 grudnia 1962 r. w kościele św. Ignacego Loyoli w Gdańsku. W 1977 r. ukończył S.P. nr 46 w Gdańsku Przymorzu. Egzamin maturalny złożył w II L.O. w Gdańsku Wrzeszczu w 1981 r. Studia filozoficzno-teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym ukończył w 1987 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1987 r. z rąk ks. bpa Tadeusza Gocłowskiego CM.
  Hobby: muzyka, komputer, Internet.

  Żywy Różaniec
  Liturgiczna Służba Ołtarza
  Kręgi Domowego Kościoła (3)
  Przygotowanie do I Komunii
  Nauczyciel religii w S.P. w Leźnie

  Data ur.: 25 listopada 1962 r.

  Data święceń: 16 maja 1987 r.

  Imieniny: 25 lipca

  Parafia rodzinna: św. Kazimierza Królewicza, Gdańsk Zaspa

  Poprzednie placówki


  2004-2023
  Milenijne Sanktuarium św. Wojciecha Chrzciciela Gdańska, Gdańsk Świbno
  1998-2004
  Parafia św. Jana z Kęt, Rumia Janowo
  1997
  Parafia Niepokalanego Serca Maryi, Gdynia Karwiny
  1996
  Parafia Najświętszego. Serca Pana Jezusa, Gdańsk Wrzeszcz
  1993-1996
  Parafia św. Mikołaja, Gdynia Chylonia
  1993
  Parafia św. Brata Alberta, Gdańsk Kokoszki
  1989-1993
  Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdańsk Chełm
  1987-1989
  Parafia Najświętszego Serca Jezusa, Sopot

Duszpasterze - pracujący w latach ubiegłych

 • ks. kan. Krzysztof Rybka

  pomoc duszpasterska od 25 sierpnia 2022 r.  do 25 sierpnia 2023 r.

  Ksiądz Krzysztof urodził się 15 października 1958 roku w Dąbrowie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Gdańsku- Oliwie w latach 1977- 1983.
  Święcenia kapłańskie przyjął 16 lipca 1983 roku z rąk biskupa Lecha Kaczmarka.
  Posługę wikariuszowską wypełniał na Morenie, w Nowym Dworze Gdańskim, w parafii katedralnej i parafii św. Barbary w Gdańsku.
  Od roku 1998 był proboszczem parafii Matki Bożej Bolesnej w Gdyni Orłowie, a od 28 maja 2017 roku proboszczem parafii św. Bernarda w Sopocie.
  Od 25 sierpnia 2022 do 25 sierpnia 2023 roku pełnił funkcję pomocy duszpasterskiej w naszej parafii.

  Data ur.: 15 października 1958 r.

  Data święceń: 16 lipca 1983 r.

  Imieniny: 25 lipca


 • ś.p. Ks. kan. Jan Troeder

  emeryt od 1 listopada 1982 r.  do 7 lipca 2022 r.

  Urodzony 20 listopada 1940 roku w Starogardzie Gdańskim, gdzie od szóstego roku życia był ministrantem w parafii św. Wojciecha. Ukończył Technikum Przemysłu Skórzanego. W latach 1962-1968 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 02 czerwca 1968 przyjął świecenia kapłańskie z rąk J.E. ks. Biskupa dr Kazimierza Józefa Kowalskiego. Pracował jako wikariusz w Gostkowie, Starej Kiszewie, Drzycimu, Gdyni Orłowie, Toruniu i Żukowie. Od 1982 do 2010 roku proboszcz i budowniczy Kościoła w Leźnie. W roku 1996 został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Archidiecezji Gdańskiej. W latach 2000-2010 wicedziekan dekanatu Żukowo.
  Ks. kanonik Jan zmarł po długiej chorobie 07 lipca 2022 r.

  Data ur.: 20 listopada 1940 r.

  Data święceń: 2 czerwca 1968 r.

  Parafia rodzinna: Starogard Gdański


 • ś.p. Ks. Krzysztof Gidziński

  wikariusz od 1 lipca 2019 r.  do 24 maja 2022 r.

  Urodzony 18 stycznia 1967 r. w Gdańsku-Wrzeszczu, w rodzinie Mariana i Teresy. Wraz z bratem Andrzejem zostali wychowani duchu wiary, żywo uczestnicząc w życiu wspólnoty parafialnej. Krzysztof został ochrzczony w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu. Sakrament bierzmowania przyjął w roku 1982 w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu. Wówczas związał się z Ruchem Światło-Życie, który - jak pisał w podaniu o przyjęcie do seminarium - ożywił jego życie religijne i doprowadził do pragnienia służenia bliźnim jako kapłan.
  Do Gdańskiego Seminarium Duchownego został przyjęty w roku 1987, a po odbyciu 6-letniej formacji, 22 maja 1993 r., z rąk abp. Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie (1993-1998), w parafii pw. Świętej Rodziny w Gdyni-Grabówku (1998-2004), w parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie (2004-2009), w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku-Suchaninie (2009-2012), w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku-Starych Szkotach (2012-2015), w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu (2015-2017), w parafii pw. św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie (2017-2018), w parafii pw. Ducha Świętego w Gdyni-Obłużu (2018-2019), w parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Leźnie (2019-2022).
  W roku 2011 ks. Krzysztof złożył egzamin magisterski na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując stopień magistra teologii. W roku 2014 uzyskał licencjat w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto dużo wysiłku wkładał we własny rozwój intelektualny, nieustannie zdobywając nowe kwalifikacje przez liczne kursy doskonalenia zawodowego.
  W roku 2006 ks. Krzysztof został powołany na stanowisko zastępcy diecezjalnego duszpasterza młodzieży przy Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. W latach 2014-2019 podejmował obowiązki wizytatora religii w archidiecezji gdańskiej. W swojej posłudze duszpasterskiej w parafiach archidiecezji gdańskiej udzielał się na polu charytatywnym (Fundacja "Rodzina Nadziei", Stowarzyszenie "Lokalny Ośrodek Integracyjny dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku-Chełmie", Gdyńskie Stowarzyszenie "Familia", Stowarzyszenie "Sopocki Dom") i duszpasterskim (schronisko dla nieletnich w Gdańsku-Oliwie, Świetlica Wsparcia Dziennego "Przystań" w Gdańsku-Brzeźnie, liczne grupy i wspólnoty w ramach funkcjonowania parafii, do których był skierowany). Jako katecheta uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
  Ksiądz Gidziński z zaangażowaniem włączał się w powierzone mu zadania. W pamięci kapłanów i wiernych pozostaje człowiekiem oddanym posłudze duszpasterskiej.
  Zmarł 24 maja, w wieku 55 lat, w 29. roku kapłaństwa.

  Data ur.: 18 stycznia 1967 r.

  Data święceń: 22 maja 1993 r.


 • Ks. Piotr Wulgaris

  wikariusz od 1 lipca 2017 r.  do 1 lipca 2019 r.

  Urodzony 16 stycznia 1988 r. w Gdyni. Ma starszego brata, Andrzeja. Ksiądz Piotr został ochrzczony w kościele p.w. Św. Pawła Apostoła w Gdyni Pogórzu. Uczęszczał do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gdyni Obłużu, gdzie dojrzewała jego decyzja w wstąpieniu do seminarium. 14 Września 2007 r. wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchowego, które ukończył w roku 2013 uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie pracy magisterskiej z liturgiki pt.: "Reforma i odnowa Brewiarza Rzymskiego w wieku XX" pod kierunkiem ks. prał. dra. Edmunda Skalskiego. W czasie formacji seminaryjnej pełnił kilka lat funkcje seminaryjnego bibliotekarza oraz głównego zakrystiana. Praktyki duszpasterskie odbywał w parafiach p.w. Św. Stanisława Bp i męczennika i bł. Karoliny Kózkówny w Leźnie, Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni, Kolegiacie Św. Ignacego w Gdańsku Starych Szkotach oraz parafii Bł. Bp. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim. Święcenia diakonatu przyjął z rąk J.E. ks. abp Sławoja Leszka Głódzia 24 listopada 2012 roku w Katedrze Oliwskiej, która zawsze była kościołem bardzo bliskim jego sercu, a święcenia kapłańskie 1 czerwca 2013 r. w Bazylice Mariackiej. Od 1 lipca 2013 r. decyzją Metropolity Gdańskiego pracował w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, gdzie zajmował się Służbą Liturgiczną (ministrantami i lektorami), Odnową w Duchu Świętym, Grupą biblijną i Wspólnotą młodzieżową "Eleos". Od 1 września 2016 ksiądz Piotr jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w klasie kolejowej w ZSZiO w Żukowie, a od 15 listopada 2016 decyzją J. E. ks. abp Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, został Archidiecezjalnym Duszpasterzem Kolejarzy. Ks. Piotr interesuje się liturgiką, historią, muzyką i kolejnictwem.

  Data ur.: 16 stycznia 1988 r.

  Data święceń: 1 czerwca 2013 r.

  Parafia rodzinna: Św. Pawła Apostoła w Gdyni Pogórzu


 • Ks. Michał Moskiewski

  wikariusz od 1 lipca 2014 r.  do 1 lipca 2017 r.

  Urodzony 20 października 1982 roku w Gdyni. Pochodzi z Gdańska Oliwy z parafii pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Ukończył XII LO w Gdańsku. W latach 2001-2007 studiował w Gdańskim Seminarium Duchownym i ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 2007 roku z rąk J. E. ks. Abp Tadeusz Gocłowskiego.

  Data ur.: 20 października 1982 r.

  Data święceń: 23 czerwca 2007 r.

  Parafia rodzinna: MB Królowej Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie


 • Ks. Krzysztof Sagan

  proboszcz od 1 lipca 2010 r.  do 29 listopada 2015 r.

  Data święceń: 22 maja 1993 r.

  Imieniny: 25 lipca


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
143 0.083945035934448