Totus Tuus

WPROWADZENIE I OGÓLNE ZASADY GRUPY TOTUS TUUS

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!

Grupa powstała w celu przygotowania się do Zawierzenia Panu Jezusowi przez Maryję na  na dzień  października  2020 roku we Wspomnienie *Najświętszej Maryi Panny Różańcowej  w oparciu o pozycję "Mała Droga św. Ludwika Marii de Montfort"  Br. Jacques HUBERT, SG.

Przez 33 tygodnie będziemy otrzymywać materiały do modlitwy i medytacji. Raz w tygodniu jest odprawiana Msza święta w intencji o Cnotę w rodzinie, Kościele,  oświacie oraz życiu społecznym, politycznym i kulturalnym, a po niej odmawiany jest różaniec w intencji świętości rodzin przed Panem Jezusem w Hostii Przenajświętszej wystawionym w monstrancji na ołtarzu w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i bł. Karoliny Kózkówny w Leźnie przy al. Lipowej 23 (koło Żukowa). Dnia 7 października  33-tygodniowe przygotowanie zakończymy Zawierzeniem w tym kościele lub każdy tam gdzie przebywa. Wszelkie informacje potrzebne do Zawierzenia oraz Akt Zawierzenia będą  odpowiednio podawane systematycznie co tydzień.

Jak przygotować się do poświęcenia Jezusowi przez Maryję?

Propozycja, jest następująca:

– pierwsza część  przygotowująca (okres I) obejmuje 12 tygodni i ma na celu „pozbycie się ducha tego świata sprzecznego  z duchem Jezusa Chrystusa” („Traktat o naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika de Montfort, teza 227),

–  pierwsza część  przeznaczona na poznanie samego siebie („Traktat…” teza 228),

– drugi część przeznaczona na poznanie Najświętszej Maryi Panny („Traktat…” teza 229),

– i w końcu trzecia część, aby lepiej poznać Jezusa Chrystusa („Traktat…” teza 230).

Ta duchowa droga prowadzi do dnia Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, który będzie dniem poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi Panny.

Plan rozważania każdego tygodnia opiera się na prostym schemacie, który ma na celu skłonić nas do rozmyślań poprzez lekturę i modlitwę w atmosferze jedności z Chrystusem przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi. Zaleca się ten plan rozważań zrealizować w wybranym dniu tygodnia, ale można też po części rozłożyć go na poszczególne dni tygodnia lub codziennie realizować przez dany tydzień.

Święty Ludwik Maria de Montfort przypisywał temu przygotowaniu wielkie znaczenie. Pozwala ono wejść na drogę nawrócenia w celu poświęcenia się, które ma poprowadzić wiernego do świętości. To przygotowanie odnosi się do osobistego zaangażowania.  Najważniejsze to śledzić krok po kroku 33 tygodni przygotowań do poświęcenia się.

 

Okres pierwszy – 12 dni – WYRZECZENIE SIĘ DUCHA ŚWIATA

W tym okresie staramy się „uwolnić samego siebie od ducha świata”, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi.

Modlitwy do odmawiania przez pierwszych 12 tygodni:

– Veni Creator Spiritus,

– Ave Maris Stella,

– Magnificat.

Ćwiczenia duchowe w tym czasie mają na celu pomóc, byś pozbył się wszystkich zewnętrznych przeszkód w relacji z Jezusem. Te 12 tygodni mają doprowadzić do wyrzeczenia się świata i do wyboru Chrystusa.

Kształtuj w sobie w tym czasie cnoty: skromności, samozaparcia, pokory, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i prawdomówności.

Pamiętaj też, aby przez ten okres 12 tygodni zadbać o wieczorny rachunek sumienia. Ważne jest, aby w tym czasie codziennego rachunku sumienia podziękować Bogu za wszelkie otrzymane dobro. Jednak w pierwszej kolejności jako coś najważniejszego w tym okresie, zaakcentuj swoje wady, swoje grzechy, swoje słabości czy obrazę dokonaną względem Pana Boga.

Pomocne może być w tym czasie przy rachunku sumienia twoje spojrzenie na krzyż, na krucyfiks Chrystusowy, być może na oblicze Chrystusa Ecce Homo, aby patrząc na Jego cierpienie, zobaczyć swoją postawę życia, tzn. błąd swoich wyborów, zobaczyć swoje grzeszne postawy, wszelkie odstępstwo od prawdy, to, co oddaliło ciebie od twojego Pana i Zbawiciela.

Ważne jest to, że to nie ty patrzysz na krzyż i widzisz w Jego ranach swoje cierpienie, bo to jest podejście egoistyczne i skierowane tylko na siebie, ale patrząc na Niego – daj Mu siebie, tzn. użycz Mu siebie, Jego męce, Jego ranom – daj swoje ciało, staraj się oddać swoje myśli, staraj się ofiarować całe swoje „ja”. Szczytem jest oddać w Jego posiadanie, w Jego krzyż – swoje serce!

Pamiętaj też o tym, że wtedy, kiedy patrzysz na obolałe ciało Chrystusa, kiedy patrzysz na Jego oblicze, które jest poszarpane, smutne i cierpiące, abyś nie bał się zobaczenia tam swoich grzechów. To nimi jest poorane ciało Chrystusa – wpatruj się, podczas rachunku sumienia, w Chrystusa obolałego. Zobacz tam swoje grzechy, zobacz je bardzo wyraźnie. Trzeba, abyś potrafił przyznać się, że to ty jesteś ich właścicielem, że one są twoją własnością i potrzeba, abyś wiedział, że to przez ciebie Jezus tak wygląda. To przez ciebie tak wygląda Jego oblicze.

Staraj się trwać w tym rachunku sumienia przez 12 tygodni, wpatrując się w krzyż. Niech ten krzyż nie odstępuje od ciebie, byś mógł poznać prawdę o sobie w odbiciu Chrystusowego krzyża.

Każdego dnia staraj się odmawiać krótki akt strzelisty:

„Wyrzekam się siebie, oddaję się Tobie, Maryjo”

lub „Wyrzekam się grzechu i wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował”.

Łatwo jest wyrzec się grzechu, gdy jest się nawróconym: świadomie i z mocą wypowiadamy wtedy: NIE CHCĘ GRZESZYĆ, WYRZEKAM SIĘ GRZECHU. Trudniej nam już przychodzi w pełni świadomie wypowiedzieć: „Wyrzekam się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował”, skoro wiemy, że to oznacza np. wyrzekam się braku przebaczenia, wyrzekam się noszenia urazy itp. Nasze nieuzdrowione rany są siedliskiem demonów, które cały czas podsuwają nam złe myśli, a z nich rodzi się zły czyn. Rzadko spowiadamy się ze złych myśli…

Upraszajmy w modlitwie wstawiennictwa naszej Matki Bożej, świętych naszych Patronów, Patronów Europy i Patronów Polski oraz Patrona tego Dzieła Zawierzenia św. Ludwika Grignion Marii de Montfort i całego Nieba wraz Aniołami i Archaniołami, a szczególnie św. Michała Archanioła - prośmy codziennie o niebieskie błogosławieństwo, opiekę i ochronę dla nas i naszych Rodzin na drogę, abyśmy byli mocni Bogiem, na zawsze pod czułym płaszczem Naszej Najukochańszej Mamy.

Prośmy za wstawiennictwem św. o. Pio: Bądź nam Maryjo Gwiazdą, która oświetli naszą ścieżkę i wskaże bezpieczną drogę, aby dojść do Ojca w niebie. Bądź nam Mamo tą Kotwicą, której powinniśmy się bardzo mocno trzymać, zwłaszcza w czasie próby.

 

Teksty będą publikowane co tydzień:

- na internetowej stronie parafii w zakładce Wspólnoty/Totus tuus.

- w aplikacji na telefon (też komputer pod systemem Windows) WhatsApp jako grupa o nazwie Totus tuus,

- w formie drukowanej na cotygodniowych nabożeństwach w kościele w Leźnie.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
127 0.22820591926575