Początki wspólnoty

Krótka historia wsi Leźno

Leźno ma historię sięgającą czasów krzyżackich. Na początku XIV wieku na naszym terenie istniały dwie osady: Wielkie Leźno (Gross Lessen) i Małe Leźno (Klein Lessen), zwane Lezenkiem. Do naszych czasów przetrwało Małe Leźno. W średniowieczu majątki należały do rycerzy służących zakonowi krzyżackiemu. Administracyjnie należały do okręgu gdańskiego i były podporządkowane komturowi, który miał swoją siedzibę w pobliskim Sulminie. Po klęsce Zakonu Krzyżackiego majątki dworskie, w tym również majątki leźnieńskie, stały się własnością króla polskiego, który nadawał je dożywotnio zasłużonym dla kraju. Po pierwszym rozbiorze Polski Leźno znalazło się pod zaborem pruskim i zmieniało rządców (właścicieli i dzierżawców), którzy z różnym skutkiem gospodarowali na tych ziemiach. Po powstaniu Wolnego Miasta Gdańska, Leźno zostało podzielone granicą celną wzdłuż rzeki Strzelnicy i Raduni. Pola w części wsi Lniska należały di Wolnego Miasta Gdańska, pozostała część należała do Prus.

Od 1832 r. dobra leźnieńskie należały do rodziny Hoene, dobrze gospodarujących majątkiem. Georg Hoene wraz z żoną jest pochowany w lesie w Leźnie. Przez cały czas trwania II wojny światowej w majątku przebywa Konrad Hoene. W lutym 1945 roku do Leźna wkracza armia radziecka. Konrad Hoene kilka dni wcześniej opuszcza posiadłość i wyjeżdża do Niemiec. Żołnierze radzieccy wtargnęli do pałacu i zagrabili wszystko, co dało się wynieść, czego nie zdołali wynieść - zniszczyli.

Po zakończeniu wojny majątek przeszedł na rzecz skarbu państwa i powstało tu Kartuskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej. W pałacu urządzono biura i mieszkania dla pracowników. Przeprowadzane remonty bez opieki konserwatora i przewijanie się mnóstwa ludzi doprowadziły pałac do zaniedbania.

Rok 1981

Leźno - wieś kaszubska wchodzi w obszar parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie. Liczy około 890 mieszkańców i jest wsią sołecką. Do sołectwa leźnieńskiego należą Lniska i Czaple. W Leźnie znajduje się dyrekcja "Klusz" Kartuskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej oraz podległe mu gospodarstwo Leźno. Na skutek rozwoju gospodarstwa rolnego zachodzi konieczność wybudowania nowych mieszkań dla jego pracowników. Wybudowano pięć nowych, dwunastorodzinnych bloków i zaplanowano wybudowanie następych ośmiu. Pracownicy PGR mieszkańcy starej centralnej części wsi wprowadzają się do nowowybudowanych mieszkań w blokach, a na ich miejsce wprowadzają się nowi napływowi ludzie. Zaistniałe zmiany powodują zapotrzebowanie na nowy sklep spożywczo-przemysłowy. Dotychczas bowiem funkcjonuje mały sklep w przebudowanej starej kuźni znajdującej się w centrum wsi nad stawkiem-bajorkiem obok budynków gospodarstwa rolnego. Zmieniająca się sytuacja geopolityczna zredukowała plany i zrezygnowano z wybudowania ośmiu bloków mieszkalnych. Nowy sklep został jednak wybudowany (obok powstaje remiza strażacka) i przeniesiony do nowego miejsca.

Stara kuźnia pozostaje pusta i bezużyteczna. Miesiąc maj jest dla katolików poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. W dniu 8 maja 1981 roku niewiasty leźnieńskie pod kierunkiem pracownika zakładu rolnego pana Zdzisława Siłakowskiego odprawiają nabożeństwo majowe zamiast pod krzyżem, w byłej kuźni-sklepie. Sprzeciwia się temu działająca w Leźnie jednostka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Niewiasty są jednak stanowcze i stwierdzają, że w tym miejscu będzie salka katechetyczna i dzieci będą się tu uczyły religii.

Podczas wakacji ks. Jan Pliszka rozpoczął starania o przejęciu od PGR starej kuźni z przeznaczeniem jej na salkę katechetyczną. Wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie jest ks. Jan Troeder. Otrzymuje on polecenie od przebywającego na urlopie proboszcza, aby rozpoczął starania o przejęcie od PGR działki, na której stoi stara kuźnia. 1 września z polecenia ks. proboszcza, ks. Jan rozpoczyna katechizację dzieci szkoły podstawowej, we wtorek na inaugurację roku szkolnego odprawiona zostaje msza święta, którą ks. Jan celebruje z ks. prałatem Józefem Bigusem, wicedziekanem dekanatu żukowskiego.

Nauka katechezy staje się początkiem starania o budowę kaplicy z prawdziwego zdarzenia, a w marzeniach mieszkańców rodzi się myśl o powstaniu parafii. Ksiądz proboszcz z Żukowa nie zgadza się na powołanie parafii, ale przychyla się do powstania punktu katechetycznego. To nie zadowala mieszkańców, chcą mieć swoją parafię.

13 grudnia zostaje w Polsce wprowadzony stan wojenny.

Rok 1982

3 lipca ks. Jan Troeder otrzymuje z Kurii Biskupiej Chełmińskiej w Pelplinie zlecenie zorganizowania parafii i budowy kościoła w Leźnie z zachowaniem stanowiska wikariusza parafii żukowskiej. 7 lipca ks. Jan przeprowadza się do wsi Leźno, zamieszkuje u Państwa Kremskich i rozpoczyna swoją pracę. Jeszcze w lipcu podejmuje starania o działkę od PGR, na której stoi stara kuźnia-sklep i stodoła. Trwa stan wojenny, wielką pomocą dla ks. Jana jest urzędujący w gminie komisarz, pan Jerzy Żurawicz.

6 października Biskup Chełmiński Marian Przykucki wydaje dekret o ustanowieniu w Leźnie od 1 listopada parafii pw. św. Stanisława Męczennika. W obrębie parafii znajdują się wsie: Leźno, Czaple i sześć rodzin ze wsi Lniska.

Jeszcze w listopadzie ks. Jan uzyskuje działkę pod budowę nowej kaplicy. Jednak, aby uzyskać miejsce pod jej budowę, należy rozebrać starą stodołę, wypompować wodę z pobliskiego stawu, zasypać go do połowy i pogłębić tak, by powstał zbiornik przeciwpowodziowy.

Mieszkańcy Leźna na każdą prośbę ks. Jana licznie stawiają się do prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę. Stara kaplica zostaje powiększona na długość 3 metrów, aby mogła pomieścić większą ilość wiernych. Także w listopadzie rozpoczyna się przygotowanie planów budowy nowego domu katechetycznego. Dzieła tego podjęli się pani architekt Krystyna Sikorska Lew z Sopotu i pan konstruktor Bogusław Hanuszkiewicz z Gdańska Oliwy. Planowana jest budowa domu katechetycznego do powierzchni 600 m2, ponieważ tylko do takiej powierzchni można uzyskać pozwolenie na budowę w gminie.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
126 0.16745686531067