Bierzmowanie

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona (osoby ochrzczone poza naszą parafia są zobowiązane do dostarczenia metryki do końca października), praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

 

1. Decyzja i pomoc rodziców. Rodzice na karcie zgłoszeniowej podpisują zgodę na rozpoczęcie przygotowań i na zasady przedstawione na pierwszym spotkaniu. Bez zgody rodziców rozpoczęcie przygotowań jest niemożliwe.

2. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie.

3. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

4. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać pisemnie na następnym spotkaniu. Usprawiedliwienie podpisuje rodzic (opiekun).

5. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, nie wykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

6. Kandydat powinien wykazać się znajomością małego katechizmu, wiedzą na temat bierzmowania i znajomością liturgii sakramentu.

7. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały od księdza prowadzącego spotkanie.

8. Spotkania kandydatów w grupach, wspólne msze święte, nabożeństwa i wyjazdy odbywają się według podanego kalendarium. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać pisemnie według zasad jak wyżej. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne, adwentowe czy szkolne. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

10. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

 

 

PLAN  PRZYGOTOWANIA  DO BIERZMOWANIA 

lp

Data

Temat realizacji

Uwagi

 

2019 rok

 
 

do 30.03.

Zapisy

 
 

14.04. 

g. 19.00

Spotkanie ogólne z księdzem – informacyjne dla kandydatów do bierzmowania 

z rodzicami

 

14.05.

Cztery kroki do miłości (1) – ogólne

 
 

21.05.

Cztery kroki do miłości (1) – grupy

 
 

04.06.

Bóg mówi – słuchaj Go (2) - ogólne

 
 

09.06. (ND)

Uroczystość  zesłania DŚ - Eucharystia  

18.00 z rodziną

 

11.06.

Bóg mówi – słuchaj Go (2) - grupy

 
 

10.09.

Mów do niego (3) - ogólne

 
 

17.09.

Mów do niego (3) - grupy

 
 

Do 15.09.

Spotkanie z rodzicami nt. rekolekcji 

dla rodziców

 

27-29.09.

Rekolekcje z Eucharystią 

ND z rodzicami

 

08.10.

Dotknij Go - Sakramenty (4) - ogólne

 
 

15.10.

Dotknij Go - Sakramenty (4) - grupy

 
 

29.10.

Jego miłość jest inna (5) - ogólne

 
 

31.10.

Uwielbienie z wyznaniem  wiary

z rodziną

 

05.11.

Jego miłość jest inna (5) - grupy

 
 

15-18.11

Święto Młodych 

 
 

26.11.

Grzech niszczy wszystko (6)- ogólne

 
 

03.12.

Grzech niszczy wszystko (6)- grupy

 
 

17.12.

Wigilia dla bierzmowanych z kolędami, opłatkiem

 
 

2020 rok

   
 

07.01.

Jezus zbawia – tyko On (7) - ogólne

 
 

14.01

Jezus zbawia – tyko On (7) - grupy

 
 

11.02.

Podejmij wreszcie decyzję (8) - ogólne

 
 

18.02.

Podejmij wreszcie decyzję (8) - grupy

 
 

do 15.03.

Spotkanie z rodzicami nt. bierzmowania 

dla rodziców

   

Uczestnictwo w spotkaniach grup duszpasterskich - 1x w miesiącu po ustaleniu z animatorem

 
 

1 piątki miesiąca

Nabożeństwo Pokutne ze Spowiedzią  i Eucharystia: 2019r. – 07.06, 07.09, 04.10, 01.11, 06.12; 2020r. – 03.01, 07.02, 06.03, 03.04

 

*Uwaga: w planie spotkań  mogą nastąpić zmiany, o których kandydaci do bierzmowania zostaną poinformowani.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
130 0.19662880897522