Bierzmowanie

Od października 2020 roku rozpoczyna się kolejny cykl przygotowania do sakramentu Bierzmowania w naszej parafii. W niedzielę, 04 października, odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym przedstawione zostały następujące informacje:

  1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dotyczy młodzieży, która uczy się w 1 klasach szkół ponadpodstawowych oraz młodzieży starszej.
  2. Do sakramentu przygotowywać się mogą osoby ochrzczone, stąd konieczność dostarczenia metryki chrztu; jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, bardzo proszę o pilne uzupełnienie dokumentacji;
  3. Katecheza sakramentalna nie jest 3 godziną lekcji religii w tygodniu; jej celem jest pobudzenie wiary i przygotowanie się do przyjęcia Daru Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania; stąd treści i charakter spotkań, a także dodatkowe wydarzenia, w których będą uczestniczyć kandydaci, mają przede wszystkim budować wiarę kandydatów;
  4. W ramach przygotowań do sakramentu kandydaci będą uczestniczyć w spotkaniach:

- w katechezie prowadzonej przez księdza (w niedziele o godz. 17:00 raz na dwa tygodnie)

- w spotkaniach w małych grupach z animatorem (w tygodniu, według ustalonego harmonogramu, w grupach 5-7 osobowych)

- w coniedzielnej eucharystii o godz. 18:00;

- w okazjonalnych spotkaniach modlitewnych w parafii i poza nią;

- w rekolekcjach dla kandydatów, o których terminie jeszcze poinformuję;

5. By umożliwić podział na grupy, który uwzględni harmonogram Waszych zajęć szkolnych i pozaszkolnych, bardzo proszę o wypełnienie ankiety i zaznaczenie możliwych godzin spotkań w tygodniu; Proszę o zaznaczenie w ankiecie WSZYSTKICH możliwych godzin spotkania; po zebraniu wszystkich deklaracji, kandydaci zostaną podzieleni i przypisani do grup, według dni i godzin podanych w deklaracji. Ankieta jest tutaj. Proszę wypełnić ją do najbliższego piątku;

6. Dla ułatwienia kontaktu i wymiany informacji utworzona jest grupa na fb: Bierzmowanie Leźno 2021; proszę kandydatów o dołączenie;

7. Najbliższe spotkanie będzie w niedzielę, 18 października o godz. 17:00, w kościele; proszę o punktualność; o 17:30 odmówimy różaniec, a potem uczestniczyć będziemy w Eucharystii;

8. Kalendarium spotkań zostanie przedstawione na najbliższym spotkaniu w kościele;

9. Jeśli zajęcia w szkołach przejdą na tryb zdalny, my także nasze przygotowania będziemy prowadzić on-line;

10. Korzystać będziemy z materiałów wyd. Winnica, autorstwa ks. Maciejewskiego.

 

Przypominam też, że:

 

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona (osoby ochrzczone poza naszą parafia są zobowiązane do dostarczenia metryki do końca października), praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

 

1. Decyzja i pomoc rodziców. Rodzice na karcie zgłoszeniowej podpisują zgodę na rozpoczęcie przygotowań i na zasady przedstawione na pierwszym spotkaniu. Bez zgody rodziców rozpoczęcie przygotowań jest niemożliwe.

2. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie.

3. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

4. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać pisemnie na następnym spotkaniu. Usprawiedliwienie podpisuje rodzic (opiekun).

5. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, nie wykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

6. Kandydat powinien wykazać się znajomością małego katechizmu, wiedzą na temat bierzmowania i znajomością liturgii sakramentu.

7. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały od księdza prowadzącego spotkanie.

8. Spotkania kandydatów w grupach, wspólne msze święte, nabożeństwa i wyjazdy odbywają się według podanego kalendarium. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać pisemnie według zasad jak wyżej. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne, adwentowe czy szkolne. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

10. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
137 0.18566989898682