Idea stowarzyszenia

Ideą powstania Stowarzyszenia bł. Karoliny Kózkówny działającego przy naszej parafii, była chęć jeszcze większej, lepszej i skuteczniejszej pomocy osobom potrzebującym. Jako parafia od wielu już lat staramy się wychodzić naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców. Dotychczas udało nam się podjąć wiele inicjatyw, dzięki którym udało się zorganizować bardzo konkretną pomoc mieszkańcom. Z bogactwa działań i rozmów z osobami, które wspierały dotychczas parafię w jej misji zrodził się pomysł powołania do życia Stowarzyszenia. Nasze główne cele określiliśmy jako:

 • działalność charytatywna,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • niesienie pomocy społecznej, zwłaszcza rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalność na rzecz osób  niepełnosprawnych bądź dotkniętych chorobą,
 • działalność na rzecz rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych, epidemii i katastrof,
 • promowanie postaw związanych z działalnością dobroczynną,
 • współdziałanie z organizacjami o podobnych celach statutowych,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • realizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • realizowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • realizowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Mamy nadzieję, że dzięki powołaniu do życia Stowarzyszenia, jako wspólnota parafialna będziemy mogli te cele realizować jeszcze skuteczniej.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
137 0.0987229347229