Exodus90

Nowy format spotkań Fraterni będzie składał się z pięciu następujących części:

  1. Modlitwa otwarcia
  2. Ogłoszenia
  3. Osobiste spostrzeżenia
  4. Punkt do działania
  5. Intencje i modlitwa końcowa

Ta kolejność ułatwia koncentrację na modlitwie i braterstwie, jednocześnie zapewniając możliwość poruszenia ważnych kwestii i ustalenia planów działania. Mam nadzieję, że ten nowy format sprawi, że spotkania Fraterni będą jeszcze bardziej owocne dla wszystkich członków.

  • Modlitwa:

Ta modlitwa jest odmawiana na początku każdego spotkania. Łączy wszystkich Exodusowców w jednej wspólnej i ciągłej modlitwie do naszego Pana:

** Modlitwa otwarcia **

Pieśń dziękczynna, Księga Wyjścia 15:1-18

(https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=65)

Prowadzący/Lektor:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…

Będę śpiewał ku czci Pana,
który wspaniale swą potęgę okazał,
gdy konia i jeźdźca jego
pogrążył w morzu.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa!
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę,
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.
Pan, mocarz wojny,
Jahwe jest imię Jego.
Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko.
Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym.
Przepaści ich ogarnęły,
jak głaz runęli w głębinę.
Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie,
Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół.
Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników Twoich,
Twój gniew im okazałeś, a spalił ich jak słomę2.
Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody,
żywioły płynne stanęły jak wały,
w pośrodku morza zakrzepły przepaści.
Mówił nieprzyjaciel: «Będę ścigał, pochwycę,
zdobycz podzielę, nasycę mą duszę,
miecza dobędę, ręka moja ich zetrze».
Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze,
zatonęli jak ołów pośród wód gwałtownych.
Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie,
w blasku świętości, któż Ci jest podobny,
straszliwy w czynach, cuda działający!
Prawicę swą wyciągnąłeś
i pożarła ich ziemia.
Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony,
przeprowadziłeś [go] Twą mocą w święte Twe mieszkanie3.
Wieść tę narody przyjęły ze drżeniem,
padł strach na mieszkańców filistyńskiej ziemi.
Przerazili się wtedy książęta Edomu,
wodzów Moabu ogarnęła bojaźń,
truchleją z trwogi wszyscy mieszkańcy Kanaanu.
Strach i przerażenie owładnęły nimi.
Wobec siły ramienia Twego stali się jak kamień,
aż przejdzie lud Twój, o Panie,
aż przejdzie lud, któryś sobie nabył.
Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze twego dziedzictwa,
w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem,
w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie.
Pan jest królem na zawsze, na wieki!

Amen.

  • Ogłoszenia

Na początku spotkania należy odczytać na głos wszystkie ogłoszenia dla zespołu Exodus.

Ogłoszenia powinny zawierać aktualne informacje dotyczące zespołu Exodus, w tym informacje o planowanych wydarzeniach czy następne spotkanie

  • Osobiste przemyślenia

Zanim wszyscy podzielą się swoimi myślami, pokrótce podsumujemy ostatnio omawiane fragmenty Pisma Świętego oraz zaproponujemy kilka pytań, które możecie wykorzystać, jeśli okażą się pomocne w rozmowie.

Następnie dzielimy się swoimi przemyśleniami, jak sobie radzimy, każdy przez 3-5 minut.

  • Punkt do działania

Zadanie na cały tydzień przedstawione w rozważaniach na początku tygodnia.

  • Intencje i modlitwa końcowa:

Na zakończenie spotkania zachęcamy każdego mężczyznę do podzielenia się intencjami, które pragnie powierzyć braterstwu w modlitwie. Następnie zgromadźmy się i wspólnie odmówmy modlitwę do św. Michała Archanioła, prosząc o duchową ochronę dla braterstwa, wszystkich mężczyzn Exodus, ich rodzin, duszpasterzy oraz o odnowienie Kościoła.

** Modlitwa do św. Michała Archanioła **

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
139 0.12470197677612