Parafialny Zespół Caritas

Parafialne Zespoły Caritas są podstawową jednostką organizacyjną Caritas diecezjalnej. Naszą wspólnotę tworzą osoby, które angażują się w pomoc chorym, biednym i potrzebującym. Znając bardzo dobrze swoje środowisko lokalne próbujemy dotrzeć tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.
Naszym celem jest działalność charytatywna nakierowana na duchowe i materialne potrzeby, a nasze działanie wypływa wprost z ewangelicznego przykazania miłości.

Nasz Parafialny Zespół Caritas, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji oraz koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.
Do statutowych zadań każdego PZC należy w szczególności:

 • krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
 • prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
 • pomoc społeczna;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Spotykamy się w II poniedziałki miesiąca o godz. 20:00 na plebanii. Naszym opiekunem jest ks. Proboszcz. Przewodniczącą PZC jest Ela Szala.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń + 48 696 417 236. Chcesz zostać wolontariuszem? Skontaktuj się z nami!

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
137 0.090319871902466