Rycerze św. Michała Archanioła

Rycerstwo Św. Michała Archanioła to istniejący już od 25 lat Ruch Apostolski, którego celem jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom, oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń dla Polski, Kościoła Katolickiego i całego świata. Członkowie Ruchu codziennie odmawiają egzorcyzm prosty (do odmawiania dla osób świeckich), a w piątki poszczą o chlebie i wodzie lub ofiarują dobry uczynek (jeśli nie mogą pościć). Modlitwy rycerskie (z imprimatur) znajdują się w modlitewniku: “Walczmy z szatanem” ks. Mariana Polaka CSMA. Wyd. Michalineum 2013 r. Wzorem rycerzy jest ich patron św. Michał Archanioł, którego imię Mikael oznacza "Któż jak Bóg". Ciągłe trwanie w łasce uświęcającej, trwanie w przyjaźni z Bogiem, uwielbienie Boga jak św. Michał Archanioł, to podstawowe zadania Rycerzy.

W naszej parafii Zastęp Rycerzy został zatwierdzony 3 marca 2018 r. przez Animatora Generalnego Rycerstwa ks. Piotra Prusakiewicza.Obecnie nasz zastęp składa się z rycerzy, członków wspomagających i czcicieli św. Michała Archanioła. Wspólnota spotyka się w drugi i ostatni wtorek miesiąca po wieczornej mszy świętej. Animatorką zastępu jest Izabela Kolk, a opiekunem ks. Krzysztof Gnich.

Święty Michał Archanioł uważany jest za najszlachetniejszego i najpiękniejszego ze wszystkich aniołów tworzących zastępy niebieskie. Jest najważniejszym spośród książąt nieba. Święty Tomasz z Akwinu nauczał, że przy stworzeniu aniołowie zostali podzieleni na trzy hierarchie. Każda z nich jest złożona z trzech chórów. Każdy chór składa się z niezliczonej ilości istot – aniołów obdarzonych cechami odpowiadającymi miejscu w hierarchii i pełnionej funkcji, do jakiej przeznaczył ich Bóg.

Michał Archanioł jest wodzem zastępów anielskich. Święty Bazyli napisał, iż godnością i honorem przewyższa on wszystkie inne anioły.

Jest największym z pośredników między nami a Bogiem. Wyprasza dla nas potrzebne łaski i prosi o przebaczenie dla grzeszników. Uzdalnia do żalu za grzechy, pomaga wyzwolić się z ich więzów i powrócić do Boga.

Życzliwość świętego Michała Archanioła względem nawróconych grzeszników rodzi się z jego niezmierzonej miłości względem Boga, któremu jest oddany bez reszty. Bóg kocha skruszonego grzesznika żarliwą miłością, cieszy się, gdy widzi wracającego do Jego stóp. Podobnie święty Michał, Książę Aniołów, widząc nawrócenie zbłąkanego, raduje się najbardziej ze wszystkich Duchów Niebieskich.

Święty Michał Archanioł troszczy się i wylewa łaskę pocieszenia na strapionych. Za każdym razem, kiedy znajdujesz się w obliczu zmartwienia, uciekaj się do Niego, wyzywaj Go, a zostaniesz pocieszony. Jego aniołowie są gotowi, aby cię pokrzepić.

Jak wyjaśnia święty Bonawentura, święty Michał oświeca nas i skłania do skruchy, rozdaje łaski dane od Boga, umacnia, utwierdza w zdobywaniu cnót, zapala w sercach pragnienie nieba, zanosi zasługi i dobre uczynki przed oblicze Boga, wprowadza wybranych do raju. To On także, uwalnia dusze z czyśćca, gdy tylko zostaną oczyszczone i kieruje je ku światłości.

Jeśli więc i ty, pragniesz wiecznego zbawienia, kochaj i naśladuj Jego cnoty, pokorę, łagodność, posłuszeństwo, czystość i miłość względem Boga i bliźniego. Przyzywaj i oddawaj cześć każdego dnia, a pomoże ci trudnym pielgrzymowaniu po  tym świecie, a następnie wprowadzi twoją duszę do raju.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
142 0.11233496665955