Totus Tuus

TYDZIEŃ 27

(od 26.08. do 01.09.2020 r.)

Całość tekstu na tydzień można rozważać według własnego uznania z częstotliwością
- od jednego razu (nawet po poszczególnych częściach) w ciągu tygodnia
- przez powtarzania poszczególnych części w wybrane dni
- po codzienne rozważanie wszystkich części.

Obowiązkowe jest, aby codziennie odmówić
część I (Modlitwy poranne) oraz część IV (Wieczorny rachunek sumienia)
W CIĄGU TYGODNIA
KAŻDY FRAGMENT BIBLII
ORAZ
KAŻDY FRAGMENT Z DZIEŁ ŚW. LUDWIKA
OBOWIĄZKOWO MA BYĆ PODDANY OSOBNEJ MEDYTACJI
W CZASIE 15 – 30 MINUT
POPRZEDZONEJ MINIMUM 15-TO MINUTOWYM WYCISZENIEM.

Tydzień 27 z 33-tygodniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg pozycji: "Mała Droga św. Ludwika Marii de Montfort"  Br.  Jacques HUBERT

*pierwszy dzień z 7 dni – by poznać Jezusa Chrystusa *

Ten tydzień poświęcę poznaniu Jezusa Chrystusa. W tym czasie starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Jezusa Chrystusa. Pomogą mi w tym ustawiczne wezwania za św. Augustynem: "Panie, spraw, abym Cię poznał!", "Panie spraw, abym widział, Kim Jesteś!". Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może mi, co jest zawarte w TPN pkt. 218 do 221 [Przemiana dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa].
------------------------
Używane skróty dzieł św. Ludwika Maria Grignion de Montfort:
TPN – Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
MMP - Miłość Mądrości Przedwiecznej
TM – Tajemnica Maryi
LPT - List do Przyjaciół Krzyża
MP - Modlitwa Płomienna
SRS - Przedziwny Sekret Różańca Świętego

 

 

I. *Modlitwy poranne:*

*Wezwanie do Ducha Świętego*

Duchu Święty, racz być Mistrzem, Serce me miłości ucz, umysł mój wypełnij wiedzą, mowie daj do duszy klucz;
Zmysłów mych, umiejętności dla Twej chwały użyć chciej. Wszystkie dobra i cierpienia też oddaję służbie Twej.
Uczyń serce me świątynią, język mój narzędziem Twym, by Cię wielbił swą wymową i za przykład innym był.
Przez Jezusa i Maryję króluj we mnie, dodaj sił, abym zawsze tylko Boga życiem całym wiecznie czcił. Amen.
(św. Ludwik de Montfort)

*Modlitwa o dar Mądrości (Mdr 9)*

_"Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć" (Łk 21, 15)_

Boże moich Przodków i Panie Miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
W swojej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie,*
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, wie, co jest miłe w Twoich oczach. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Poślij z tronu Twej Chwały.
*Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie.*
Jezu, Mądrości Wcielona, ześlij mi Twojego Ducha Świętego, ducha mądrości, roztropności i rady.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Stolicy Mądrości, Twojej i mojej Matki. Amen.
(św. Ludwik de Montfort)

*Do Jezusa Chrystusa*

O, najukochańszy Jezu, pozwól, abym w głębokim pokłonie złożył Ci moją wdzięczność za łaskę, jaką mnie obdarzyłeś, dając mi Twoją Świętą Matkę, poprzez nabożeństwo Świętego Niewolnictwa. Dzięki temu, może być Ona moim adwokatem przed Twoim Majestatem i podporą w mojej nieskończonej nędzy.

O Panie! Jestem taką zakałą, że bez tej kochanej Matki byłbym niechybnie zgubiony. Tak, potrzebuję Maryi u Twego boku i wszędzie wokół: aby uśmierzała Twój sprawiedliwy gniew, ponieważ tak często występowałem przeciwko Tobie;

aby wybawiła mnie od wieczystej kary Twej sprawiedliwości, jaka mi się słusznie należy; aby mogła rozpamiętywać o Tobie, zwracać się do Ciebie, zanosić do Ciebie błagania i łagodzić Cię; aby mogła pomóc mi zbawić moją duszę i dusze innych;

Jednym słowem, Maryja jest mi niezbędnie potrzebna, abym zawsze mógł czynić Świętą Wolę Twoją i we wszystkim dążyć do największej chwały Twojej.

Ach, gdybym mógł rozgłaszać na cały świat Miłosierdzie, jakie mi okazałeś! Aby każdy mógł się dowiedzieć, że gdyby nie Maryja, byłbym skazany na wieczyste potępienie! Gdybym umiał ofiarować należne podziękowanie za tak wielkie błogosławieństwo! Maryja jest we mnie. Och, cóż to za bogactwo! Och, cóż to za ukojenie! I czyż nie powinienem całkowicie należeć do Niej?

Och, co za brak wdzięczności! Mój ukochany Zbawicielu, ześlij mi śmierć raczej niż taką niewdzięczność, bo powinienem umrzeć raczej niż żyć, nie należąc całkowicie do Maryi.

U stóp Krzyża razem ze św. Janem Ewangelistą tysiąckrotnie przyjąłem Ją jako moją własną Matkę, i tyleż razy siebie Jej oddałem; ale jeśli nie uczyniłem jeszcze tego tak, jak Ty ukochany Jezu sobie tego życzysz, to teraz wznawiam tę ofiarę, w sposób, w jaki Ty Sam byś tego pragnął.

A jeśli w mojej duszy, lub w moim ciele, widzisz cokolwiek, co nie należy do tej potężnej Królowej, to modlę się do Ciebie, abyś to usunął i daleko odrzucił, bo wszystko co jest we mnie, a nie należy do Maryi, jest niegodnym Ciebie. O Duchu Święty, udziel mi tych wszystkich łask.

Zasadź w mojej duszy Drzewo prawdziwego życia, którym jest Maryja; pielęgnuj je i doglądaj, aby mogło wzrastać, pokryć się kwieciem, i w nadmiarze obfitości przynieść owoc życia.

O Duchu Święty, daj mi głębokie nabożeństwo do Maryi, Twej wiernej Oblubienicy, daj mi wielkie zaufanie do Jej matczynego Serca i bezpieczne schronienie w Jej miłosierdziu, tak abyś dzięki Niej mógł naprawdę ukształtować we mnie Jezusa Chrystusa, wielkiego i potężnego, aż do całkowitego wypełnienia Jego czasu. Amen.
(św. Ludwik de Montfort)

*O, Jezu, żyjący w Maryi!*

O, Jezu, żyjący w Maryi,
Przyjdź i żyj w Twoich sługach,
W duchu Twojej świętości,
W wypełnieniu Twojej mocy,
W prawdzie Twoich cnót,
W doskonałości Twoich dróg,
W jedności Twoich tajemnic,
Uśmierz wszelką nieprzyjacielską siłę
W Twoim duchu, ku chwale Ojca. Amen.
(św. Ludwik de Montfort)

 

 

II. *Czytania na tydzień:*

* Po pierwsze:* Jezus, Alfa i Omega

*Wybrane wersety do medytacji:*
_"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym"_
_"ten przynosi owoc obfity"_
_"beze Mnie nic nie możecie uczynić"_

*Czytanie: J 15, 1-5*

*Zjednoczenie z Chrystusem*
15 1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym*, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia.

2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.

3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.

4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

 

Kontemplacja na podstawie tekstu biblijnego - przykład

Trwaj w ciszy przez minimum 15 minut. Możesz mieć zamknięte oczy, wyobrażając sobie rozwieszoną sieć rybacka na dwóch drewnianych żerdziach na plaży. Gdy wieje wiatr, to oka sieć odkształca się i powiewa, ale ponieważ ma duże oka, to wiatr przez nią swobodnie przewiewa i wraca spokojnie do swojego położenia, zwisając w dół.

 Ty jesteś tą siecią, a wiatr myślami i uczuciami, które podczas zachowywania ciszy przychodzą Ci do głowy. Drewniane żerdzie symbolizują twój wysiłek odniesienia się do Boga w myślach i emocjach oraz Bożą łaskę. Gdy przychodzą do Twojej świadomości różne poruszenia, to tylko na chwilę podążasz za nimi swoja wolą (odkształcasz się) i spokojnie wracasz świadomością do Pana Boga.

Po 15 minutach…

Przeczytaj tekst jeszcze raz powoli, zwracając uwagę na to, co szczególnie dotyka twojego serca. Te fragmenty czy słowa przeczytaj jeszcze raz. Rozważaj w sercu powyższy tekst (ok. 10 minut).

Wyobraź sobie Jezusa nauczającego, jak wygląda, jaki ma głos, jakie spojrzenie, jakie gesty towarzyszą mówionym słowom, z jakimi uczuciami mówi? Gdzie ty siedzisz, stoisz, daleko, blisko, bardzo blisko, czy Jezus cię widzi? Jakie są reakcje ludzi obok? Jak reagujesz na usłyszane słowa? Co cię zastanawia, co zawstydza, co interesuje, co cieszy, co smuci? Czy chcesz słuchać, czy jest to dla ciebie trudne? Pozwól, by odpowiedzi wybrzmiały w tobie. Daj sobie czas. Po tym „zaobserwowaniu” tego, co w tobie i wokół ciebie, przenieś wzrok na Jezusa. Spróbuj zupełnie bezinteresownie być przy Jezusie z miłością, wyczuwając, czego od ciebie oczekuje TU I TERAZ, co Mu jest teraz od ciebie najbardziej potrzebne, z czego byłby najbardziej zadowolony, do czego teraz ciebie zaprasza, co Go ucieszy, co wywoła zadowolenie, uśmiech? Może chce z Tobą porozmawiać o usłyszanych treściach, spróbuj wypowiedzieć, które słowa najbardziej cię dotknęły. Spróbuj podarować Jezusowi, tu i teraz, otwarte na Niego i Jego słowa serce. Nie chodzi tu jedynie o wymyślanie, myślenie, czyli pracę rozumu, ale o miłosne trwanie przy… Pozwól się prowadzić w tej modlitwie, jeśli czujesz się pociągnięty do rozmowy, rozmawiaj, jeśli do milczenia, milcz, jeśli do wpatrywania się w Oblicze, poświęć temu czas. Pokusą będzie myślenie, że nic się nie robi, że to nie modlitwa, kiedy się czegoś nie mówi, nie robi, nie prosi o nic… Proste bycie przy Bogu nigdy nie jest stratą czasu, bo Duch Święty nieustannie działa w nas i to nie my musimy nieustannie coś robić. To, co mamy do zrobienia, to otworzyć serce i przyjąć łaskę, tak by móc przyjąć Jezusa, albo jeszcze lepiej odkryć Jego nieustanną obecność i podarować Mu swoją. To zatrzymanie choć na parę minut w ciągu dnia pozwoli Bogu działać w twoim życiu, a tobie pozwoli w pełniejszy sposób przeżywać swoje człowieczeństwo i pamiętać o duszy jako mieszkaniu Boga.

Zatrzymaj się przy jednym zdaniu, może przy jednym wyrazie, który najbardziej cię dotknął, poruszył, tzn. przemówił do ciebie, wzbudził jakąś refleksję, szczególnie zwrócił twoją uwagę. Postaraj się odnieść ten wyraz czy to zdanie do swojego życia, np. zobacz takie sytuacje czy miejsca w sobie, gdzie faktycznie widzisz, jak bardzo potrzebujesz Bożej obecności i prowadzenia Jezusa.

Fragment, zdanie, słowo, które szczególnie cię dotyka, możesz przepisać po zakończonej modlitwie w swoim duchowym dzienniku czy notatniku.  Podobnie możesz też zapisać swoją refleksję czy np. pytanie do Jezusa, które się w tobie narodziło, wezwanie, które usłyszałeś, jakieś postanowienie itp.

Zakończeniem modlitwy niech będzie dziękczynienie, prośba, uwielbienie, to, co wypływa z twojego serca. Własnymi słowami spróbuj wyrazić to, co dzieje się w twoim sercu. Mogą to być także słowa zapożyczone od kogoś, kto przed tobą wyraził dobrze to, co czujesz. Spróbuj oddać Bogu to co dzieje się w twoim wnętrzu, jeśli jest to żal z powodu grzechu, smutek, że zraniłeś Boga, wyznaj Mu miłość, przeproś i proś o przebaczenie. Uczyń to swoimi słowami, prosto, tak jak dyktuje ci serce, przecież Bóg jest tu i chce cię słuchać. Jeśli w sercu rodzi się radość uwielbienia, wielkiej wdzięczności do Boga wyraź ją słowami, może śpiewem. Bądź autentyczny wobec Boga, który jest Sobą przy tobie. Może masz teraz w sercu prośbę, oddaj ją Bogu, jak dziecko prosi o wszystko ojca, a Bóg jest ojcem dobrym i wszechmocnym, chce słuchać twoich próśb i dawać to, co dla ciebie najważniejsze. Zaufaj Mu. Może chcesz Mu po prostu powiedzieć, że Go kochasz i chcesz z Nim przebywać, wyznaj Mu miłość jak dziecko, jak zakochany, jak wierny przyjaciel…

 

*Rozmyślanie:*
"Bóg (...) zamieszkuje w tych, którzy Go miłują i przestrzegają Jego Słowa."

*Katecheza:* Papieża Franciszka z dn. 1 października 2013*

*Wiara Maryi obdarza Jezusa ludzkim ciałem *
Sobór powiada: „Wierząc i będąc posłuszną zrodziła na ziemi Syna Boga Ojca, i to nie znając męża, ocieniona Duchem Świętym” (Lumen gentium, 63). Jest to punkt, który bardzo podkreślali Ojcowie Kościoła: Maryja poczęła Jezusa w wierze, a następnie w ciele, kiedy odpowiedziała „tak” na zwiastowanie, które Bóg skierował do niej przez anioła. Co to ma znaczyć? Że Bóg nie zechciał stać się człowiekiem ignorując naszą wolność, lecz chciał przejść przez dobrowolną zgodę Maryi, przez Jej „tak”. Pytał: czy jesteś na to gotowa? A Ona odpowiedziała: „tak”.

Lecz to, co się stało w Dziewiczej Matce w sposób wyjątkowy, zachodzi na poziomie duchowym także w nas, kiedy przyjmujemy Słowo Boże, z sercem dobrym i szczerym, wprowadzając je w życie. Zachodzi coś, jak gdyby Bóg wcielał się w nas. Przychodzi, aby w nas zamieszkać, gdyż zamieszkuje w tych, którzy Go miłują i przestrzegają Jego Słowa.

*Rozmyślanie:*
"Jezus Chrystus to Alfa i Omega"
"naszym jedynym Mistrzem"
"jedyną Głową"
"jedynym Wzorem"
"naszym jedynym Lekarzem"
"jedynym Pasterzem"
"jedyną Drogą"
"jedyną Prawdą"
"jedynym Życiem"
"Gdyby nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy oddalało nas od Jezusa Chrystusa, to trzeba by je odrzucić jako złudzenie szatańskie"

*Św. Ludwik TPN 61-62*

*[Jezus Chrystus jest ostatecznym celem wszelkiej naszej pobożności.]*
61.  *Pierwsza  prawda:  Jezus  Chrystus,  nasz  Zbawiciel* ,  prawdziwy  Bóg  i  prawdziwy  człowiek,  musi być  ostatecznym  celem  wszelkiej  naszej  pobożności,  inaczej  byłaby  ona  fałszywa  i  zwodnicza.

Jezus  Chrystus  to  Alfa  i  Omega 57,  Początek  i  Koniec  wszystkiego. 

Pracujemy  po  to,  jak  mówi Apostoł,  by  każdego  człowieka  uczynić  doskonałym  w  Jezusie  Chrystusie,  gdyż  tylko  w  Nim mieszka  cała pełnia  Bóstwa  i cała pełnia  łaski, cnoty  i doskonałości.

Tylko  w  Nim  otrzymaliśmy  pełnię  błogosławieństwa  duchowego. 

Chrystus  jest  naszym jedynym  Mistrzem,  który  ma  nas  nauczać;  jedynym  Panem,  od  którego  zależymy;  jedyną  Głową,  z którą  mamy  być  zjednoczeni;  jedynym  Wzorem,  do  którego  mamy  się  upodobnić;  naszym  jedynym Lekarzem,  który  ma  nas  uzdrowić;  jedynym  Pasterzem,  który  ma  nas  żywić;  jedyną  Drogą, która  ma nas  prowadzić;  jedyną  Prawdą,  której  musimy  wierzyć;  jedynym  Życiem,  które  ma  nas  ożywiać; słowem  -  jest  naszym  jedynym  Wszystkim  we  wszystkim,  które  ma  nam  wystarczyć. 

Albowiem  nie dano  ludziom  pod  niebem  żadnego  innego  Imienia,  w  którym  moglibyśmy  być  zbawieni.  Bóg  nie położył  innego  fundamentu  dla  naszego  zbawienia,  dla  naszej  doskonałości  i  naszej  chwały,  niż Jezus  Chrystus.  Każda  budowla,  która  nie  spoczywa  na  tej  Opoce,  stoi  na  lotnym  piasku  i  wcześniej czy  później  runie.  Każdy  wierny,  który  nie  trwa  w  Nim  jak  latorośl  w  winnym  szczepie,  opadnie, uschnie  i  będzie  wart  tylko  wrzucenia  w  ogień. 

Gdy  jesteśmy  w  Jezusie  Chrystusie,  a  Jezus Chrystus  jest  w  nas,  nie  potrzebujemy  obawiać  się  potępienia. 

Ani  aniołowie  w  niebie,  ani  ludzie  na ziemi,  ani  demony  w  piekle,  ani  jakiekolwiek  inne  stworzenie  nie  może  nam  szkodzić,  bo  nie  może nas  odłączyć  od  miłości  Bożej,  która  jest  w  Jezusie  Chrystusie. 

*Przez  Niego,  z  Nim  i  w  Nim możemy  wszystko* :  możemy  oddać  Bogu  Ojcu  w  jedności  Ducha  Świętego  wszelką  cześć  i chwałę;  stać  się  doskonałymi;  a  dla  naszego  bliźniego  –  być  miłą  wonią  Chrystusową  na  żywot wieczny.

62.  Jeśli  więc  ustanawiamy  doskonałe  nabożeństwo  do  Najświętszej  Dziewicy,  to  jedynie  po  to,  by nasze  nabożeństwo  do  Jezusa  Chrystusa  stało  się  gruntowniejsze  i  doskonalsze  oraz  by  podać  łatwy i  pewny  środek  do  znalezienia  Chrystusa. 

Gdyby  nabożeństwo  do  Najświętszej  Dziewicy  oddalało nas  od  Jezusa  Chrystusa,  to  trzeba  by  je  odrzucić  jako  złudzenie  szatańskie.  Tymczasem  rzecz  ma się  przeciwnie,  jak  to  już  wykazałem  i  jeszcze  wykażę.  Nabożeństwo  to  jest  konieczne,  ale  po  to, by Jezusa Chrystusa całkowicie znaleźć, ukochać Go i wiernie Mu służyć.

-----
57  Następujący  fragment  jest  piękną  mozaiką  cytatów  Pisma  Świętego  zaczerpniętych  z:  Ap  1,8;  Ef  4,13;  Kol  2,9;  Mt 23,8-10;  J  13,13;  1Kor  8,6;  Kol  1,18;  J  13,15;  J  10,16;  J  14,6;  Dz  4,12;  1  Kor3,11;  Mt  7,26-27;  J  15,6;  Rz  8,1  Rz  8,38-39; 2 Kor 2,15 n.n.

 

* Refleksja:*
Czy pozostajesz w jedności z Jezusem podejmując codziennie postanowienie zjednoczenia z Nim? Co sprawia, że oddalasz się od Niego?

 

III. *Modlitwy na zakończenie:*

 

*Pod Twoją Obronę*
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

 

*O Jezu, żyjący w Maryi*
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu Twoim, na Chwałę Ojca. Amen.
(św. Ludwik de Montfort)

*Litania do Ducha Świętego*
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń nas od wszelkiego złego. Amen.

 

*Ave, Maris Stella*
Witaj, Gwiazdo Morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie.
Amen.

 

*????Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny????*
Kyrie, elejson, Christe elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, …
Duchu Święty, Boże, …
Święta Trójco, Jedyny Boże, …

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, …
Święta Panno nad pannami, …
Matko Chrystusowa, …
Matko Kościoła, …
Matko łaski Bożej, …
Matko Miłosierdzia, …
Matko nieskalana, …
Matko najczystsza, …
Matko dziewicza, …
Matko nienaruszona, …
Matko najmilsza, …
Matko przedziwna, …
Matko dobrej rady, …
Matko Stworzyciela, …
Matko Zbawiciela, …
Panno roztropna, …
Panno czcigodna, …
Panno wsławiona, …
Panno można, …
Panno łaskawa, …
Panno wierna, …
Zwierciadło sprawiedliwości, …
Stolico mądrości, …
Przyczyno naszej radości, …
Przybytku Ducha Świętego, …
Przybytku chwalebny, …
Przybytku sławny pobożności, …
Różo duchowna, …
Wieżo Dawidowa, …
Wieżo z kości słoniowej, …
Domie złoty, …
Arko przymierza, …
Bramo niebieska, …
Gwiazdo zaranna, …
Uzdrowienie chorych, …
Ucieczko grzesznych, …
Pocieszycielko strapionych, …
Wspomożenie wiernych, …
Królowo Aniołów, …
Królowo Patriarchów, …
Królowo Proroków, …
Królowo Apostołów, …
Królowo Męczenników, …
Królowo Wyznawców, …
Królowo Dziewic, …
Królowo wszystkich Świętych, …
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, …
Królowo wniebowzięta, …
Królowo różańca świętego, …
Królowo rodziny, …
Królowo pokoju, …
Królowo Polski, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

 

 

IV. *Wieczorny rachunek sumienia*

Pomocne może być w tym czasie przy rachunku sumienia twoje spojrzenie na krzyż, na krucyfiks Chrystusowy, być może na oblicze Chrystusa Ecce Homo, aby patrząc na Jego cierpienie, zobaczyć swoją postawę życia, tzn. błąd swoich wyborów, zobaczyć swoje grzeszne postawy, wszelkie odstępstwo od prawdy, to, co oddaliło ciebie od twojego Pana i Zbawiciela.

Ważne jest to, że to nie ty patrzysz na krzyż i widzisz w Jego ranach swoje cierpienie, bo to jest podejście egoistyczne i skierowane tylko na siebie, ale patrząc na Niego – daj Mu siebie, tzn. użycz Mu siebie, Jego męce, Jego ranom – daj swoje ciało, staraj się oddać swoje myśli, staraj się ofiarować całe swoje „ja”. Szczytem jest oddać w Jego posiadanie, w Jego krzyż – swoje serce!

Pamiętaj też o tym, że wtedy, kiedy patrzysz na obolałe ciało Chrystusa, kiedy patrzysz na Jego oblicze, które jest poszarpane, smutne i cierpiące, abyś nie bał się zobaczenia tam swoich grzechów. To nimi jest poorane ciało Chrystusa – wpatruj się, podczas rachunku sumienia, w Chrystusa obolałego. Zobacz tam swoje grzechy, zobacz je bardzo wyraźnie. Trzeba, abyś potrafił przyznać się, że to ty jesteś ich właścicielem, że one są twoją własnością i potrzeba, abyś wiedział, że to przez ciebie Jezus tak wygląda. To przez ciebie tak wygląda Jego oblicze.

Przy każdym elemencie osobistego rachunku sumienia postawić sobie pytanie:
Gdyby mnie dziś wezwał?

Jeżeli pozwalają na to warunki oraz stan czystości duszy (stan łaski uświęcającej), dobrze by było jak najczęściej przystępować do Komunii św.

 

 

 

 Tydzień 01_33       Tydzień 02_33      Tydzień 03_33       Tydzień 04_33 

 Tydzień 05_33        Tydzień 06_33       Tydzień 07_33       Tydzień 08_33

 Tydzień 09_33       Tydzień 10_33      Tydzień 11_33        Tydzień 12_33    

 Tydzień 13_33        Tydzień 14_33      Tydzień 15_33        Tydzień 16_33

 Tydzień 17_33        Tydzień 18_33      Tydzień 19_33       Tydzień 20_33

  Tydzień 21_33      Tydzień 22_33      Tydzień 23_33       Tydzień 24_33

  Tydzień 25_33      Tydzień 26_33      Tydzień 27_33       Tydzień 28_33

  Tydzień 29_33      Tydzień 30_33      Tydzień 31_33       Tydzień 32_33

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
132 0.18752598762512