Żywy Różaniec

RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II – Zelator: Alicja Mońko: tel.: 600 302 728

Grupa 1

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Mońko Wojciech

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 bolesna

2 bolesna

Roman Maszota

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 bolesna

3 bolesna

Maszota Iwona

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 bolesna

4 bolesna

Maszota Ewa

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 bolesna

5 bolesna

Mońko Alicja

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 bolesna

1 bolesna

Grupa 2

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Szala Elżbieta

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna

Stefańska Anita

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 radosna

3 radosna

Kucińska Barbara

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 radosna

4 radosna

Stefański Jacek

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 radosna

5 radosna

Czapiewski Piotr

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 radosna

1 radosna

Grupa 3

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Plichta Barbara

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 światła

2 światła

Mejer Irena

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 światła

3 światła

Kobiela Piotr

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 światła

4 światła

Arkadiusz Żak

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 światła

5 światła

Małgorzata Żak

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 światła

1 światła

Grupa 4

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Ohs Tadeusz

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna

Ohs Urszula

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 chwalebna

3 chwalebna

Kolk Izabela

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 chwalebna

4 chwalebna

Budych Dnuta

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 chwalebna

5 chwalebna

Budych Ewelina

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 chwalebna

1 chwalebna

 

 

RÓŻA ŚW. FRANCISZKA – Zelator: Hipolit Hewelt – Tel. 58 348 59 01 

Grupa 1

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Byczkowski Kazimierz

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 bolesna

2 bolesna

Ojowski Zbigniew

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 bolesna

3 bolesna

Ojowska Elżbieta

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 bolesna

4 bolesna

Bartosik Elżbieta

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 bolesna

5 bolesna

Bratos Iwona

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 bolesna

1 bolesna

Grupa 2

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Ojowski Władysław

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna

Hewelt Hipolit

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 radosna

3 radosna

Hewelt Zyta

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 radosna

4 radosna

Litke Paweł

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 radosna

5 radosna

Litke Gertruda

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 radosna

1 radosna

Grupa 3

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Merchel Kazimierz

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 światła

2 światła

Formela Zygmunt

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 światła

3 światła

Ojowski Wiktor

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 światła

4 światła

Przybyszewski Rafał

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 światła

5 światła

Ciepliński Henryk

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 światła

1 światła

Grupa 4

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Formela Weronika

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna

Rzepka Danuta

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 chwalebna

3 chwalebna

Mielewczyk Urszula

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 chwalebna

4 chwalebna

Gojtowska Józefa

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 chwalebna

5 chwalebna

Wróblewska Katarzyna

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 chwalebna

1 chwalebna

 

 RÓŻA ŚW. ANTONIEGO - Zelator: Stefania Lewandowska: tel.: 58 685 84

Grupa 1

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Nagórska Mirosława

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 bolesna

2 bolesna

Pobłocka Maria

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 bolesna

3 bolesna

Rychert Sabina

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 bolesna

4 bolesna

Kujawska Marlena

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 bolesna

5 bolesna

Jasińska Danuta

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 bolesna

1 bolesna

Grupa 2

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Lewandowska Stefania

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna

Okrój Hanna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 radosna

3 radosna

Teresa Szur

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 radosna

4 radosna

Rompa Jadwiga

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 radosna

5 radosna

Pellowska Elżbieta

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 radosna

1 radosna

Grupa 3

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Czapiewska Stefania

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 światła

2 światła

Szofer Władysława

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 światła

3 światła

Drewing Janina

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 światła

4 światła

Plichta Halina

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 światła

5 światła

Szynszecka Katarzyna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 światła

1 światła

Grupa 4

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Treder Urszula

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna

Laszkowska Jolanta

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 chwalebna

3 chwalebna

Merchel Agnieszka

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 chwalebna

4 chwalebna

Malc Magdalena

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 chwalebna

5 chwalebna

Plichta Agnieszka

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 chwalebna

1 chwalebna

 

RÓŻA ŚW. STANISŁAWA – Zelator: Marylka Dera: tel.: 787 000 810

Grupa 1

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Kryszewski Józef

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 bolesna

2 bolesna

Mateja Zygmunt

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 bolesna

3 bolesna

Petke Barbara

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 bolesna

4 bolesna

Przybyszewska Magdalena

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 bolesna

5 bolesna

Dargacz Anna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 bolesna

1 bolesna

Grupa 2

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Dera Maria

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna

Kobiela Halina

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 radosna

3 radosna

Kobiela Stefania

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 radosna

4 radosna

Kobiela Izabela

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 radosna

5 radosna

Formela Ewelina

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 radosna

1 radosna

Grupa 3

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Grota Urszula

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 światła

2 światła

Konkol Stefania

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 światła

3 światła

Ohs Dorota

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 światła

4 światła

Żurawska Stefania

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 światła

5 światła

Rychert Halina

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 światła

1 światła

Grupa 4

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Kwidzyńska Brygida

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna

Młyńska Krystyna

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 chwalebna

3 chwalebna

Kryszewska Irena

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 chwalebna

4 chwalebna

Nagel Stefania

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 chwalebna

5 chwalebna

Nagel Edmund

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 chwalebna

1 chwalebna

 

 RÓŻA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI– Zelator: Żaneta Rzepka: tel.: 667 278 886

 

Grupa 1

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Żaneta Rzepka

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 bolesna

2 bolesna

Irena Sitkowska

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 bolesna

3 bolesna

Bożena Stefanowicz

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 bolesna

4 bolesna

Małgorzata Krużycka

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 bolesna

5 bolesna

Kamil Jaskólski

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 bolesna

1 bolesna

Grupa 2

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Bogusława Kreft

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna

Jola Michałów

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 radosna

3 radosna

Hanna Kaczor

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 radosna

4 radosna

Urszula Ustowska

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 radosna

5 radosna

Tomasz Ustowski

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 radosna

1 radosna

Grupa 3

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Krystyna Szufel

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 światła

2 światła

Beata Sobusiak

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 światła

3 światła

Maciej Kłębowski

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 światła

4 światła

Justyna Szóstek

4 chwalebna

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 radosna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 światła

5 światła

Rafał Szóstek

5 chwalebna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 radosna

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 światła

1 światła

Grupa 4

Imię i Nazwisko

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Barbara Bielawska

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna

Grażyna Adamska

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 chwalebna

3 chwalebna

Małgorzata Szańca

3 światła

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 chwalebna

4 chwalebna

Wiesław Szańca

4 światła

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 bolesna

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 chwalebna

5 chwalebna

Anna Zdrojewska

5 światła

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła

5 bolesna

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 chwalebna

1 chwalebna

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
133 0.19912195205688